Gå til hovedindhold
Du er her:

Affald fra kommunale institutioner

Alle kommunale institutioner og enheder vil i løbet af 2020-2022 blive omfattet af en ny affaldsordning, så de kan sortere de samme typer affald som husholdningerne i kommunen

Du kan her på siden finde nyttige informationer om ordningen.

Nederst på siden er der materialer og links særligt målrettet skoler og daginstitutioner. 

Alle der vil vide mere om ordningen, kan finde alle informationer, sorteringsvejledninger mv. i affaldshæftet nedenfor.

Affaldssortering indendørs

Når den enkelte institution eller enhed kommer med i ordningen, bliver der indkøbt affaldsspande til sortering af affaldet på kontorer, i køkkener, klasselokaler mv.

Der udleveres mærkater til alle affaldsspande, samt plakater til ophængning. Hvis I har brug for ekstra mærkater eller plakater, kan det fås ved kontakt til affald@ltk.dk 

Tømning af de udendørs affaldsbeholdere

 • Kontakt vedr. beholdere og tømning (Lyngby-Taarbæk Forsyning)

  Alle henvendelser vedrørende de udendørs beholdere og tømning skal rettes til

  Lyngby-Taarbæk Forsyning:

  • Selvbetjening: www.ltf.dk (fx manglende tømning, tømmedage, bestilling af beholdere)
  • Mail: affald@ltf.dk (særlige forhold og forespørgsler)
  • Telefon: 72 28 33 60 (særlige forhold og forespørgsler)   

 • Hvornår bliver affaldet tømt?

  Beholderne tømmes på faste dage. Tjek selvbetjening på www.ltf.dk og print evt. en A4-

  kalender til at hænge op.

  Det er også muligt at tilmelde sig en SMS- eller mailservice. Du bestemmer selv, om du ønsker at få mail og/eller SMS, hvilke affaldstyper du ønsker påmindelse om, og hvor mange dage før, du ønsker påmindelsen.

  Hvis du er tilmeldt SMS/mailservice, får du også vigtige beskeder om fx strejke eller andet, der kan medføre forsinkelser i tømningen.

   

 • Hvis affaldet ikke tømmes?

  Meld ind via selvbetjening på www.ltf.dk, så kan både renovatøren og Lyngby-Taarbæk Forsyning med det samme se, at der ikke er tømt.

  Hvis der er tale om en fejl fra renovatørens side, vil der hurtigst muligt blive tømt (typisk dagen efter).

  Hvis den manglende tømning skyldes en af nedenstående årsager, skal I selv udbedre fejlen og bestille ekstra tømning (mod betaling) eller vente til næste ordinære tømning. Skraldemanden vil så vidt det er muligt lægge besked i postkassen, hvis der ikke tømmes.

  • Adgangen til beholderen var spærret af fx cykler
  • Der var ikke sneryddet eller glatførebekæmpet
  • Beholderen var overfyldt
  • Affaldet var fejlsorteret (I kan evt. bestille en tømning af affaldet, hvor det tømmes som restaffald)
 • Hvis der er problemer med overfyldning?

  Hvis I ofte har problemer med at få plads til jeres affald i beholderne, kan I enten få flere beholdere eller ombytte den/dem I har til nogle større. Kontakt Lyngby-Taarbæk Forsyning herom.

  Ombytning og udkørsel af ekstra beholdere sker uden beregning. Det koster jer heller ikke ekstra, at få flere beholdere til affaldssortering.

   

 • Hvis beholderne går i stykker?

  Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning, der ejer de udendørs affaldsbeholdere. Hvis fx et låg er revnet, eller en beholder på anden vis går i stykker, så giv besked via selvbetjening på www.ltf.dk

  Beholderen repareres eller udskiftes uden beregning af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

 • Ændringer i restaffald?

  I betaler for restaffald ud fra, hvor mange beholdere I har, hvor store de er og hvor ofte de tømmes. I kan derfor spare penge, hvis I kan nøjes med færre/mindre beholdere til restaffald.

  Se gældende priser for de forskellige størrelser beholdere mv. på www.ltf.dk

  Kontakt Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvis I ønsker at justere antallet af beholdere til restaffald

Særligt for skoler, daginstitutioner mv.

Til daginstitutioner har vi udleveret to forskellige pixibøger om affald, genbrug mv. 

Hvis I på skolen eller i daginstitutionen ønsker at sætte fokus på, hvordan madpakkerne er pakket ind, så brug de gode råd til madpakker: 

På Vestforbrændings hjemmeside kan I finde små film, som viser "affaldets vej" fx hvordan et syltetøjsglas bliver til nyt glas igen: 

Tag på besøg på genbrugsstationen eller på Vestforbrændings anlæg i Glostrup, eller få besøg i klassen. Vestforbrænding har en lang række tilbud, som er målrettet forskellige aldersgrupper fra folkeskolens yngste klasser til gymnasier og erhvervsskoler.