Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Hvervliste

Offentliggørelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag.

Vederlag for hverv udpeget af kommunalbestyrelsen

I lov om kommuners styrelse er indsat § 16 e, hvoraf det fremgår, at et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

Hverv - Bestyrelsesposter

Hvervspost

Kommunalbestyrelsesmedl.

Vederlag, kr./år

Forsyningsselskaberne

Dorthe la Cour

25.000 kr.
(formand 71.500 kr. - næstformand 30.000 kr.)

Lyngby Almennyttige boligselskab

Bodil Kornbek

9.000 kr.

Biofos

Sigurd Agersnap

5.000 kr.

Vestforbrændingen

Karsten Andersen

22.000 kr.

Huslejenævnet

Simon Pihl Sørensen, formand

82.635 kr.

Beboerklagenævnet

Simon Pihl Sørensen, formand

82.635 kr.

Hjemmeværnets Distriksudvalg

Karsten Lomholt

5.000 kr.

Børn- og Ungeudvalget

Bodil Kornbek, formand

37.366 kr.

Børn- og Ungeudvalget

Mette Schmidt Olsen, næstformand

16.014