Gå til hovedindhold
Du er her:

Brevstemme til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024

Fra mandag den 29. april, kan du afgive din brevstemme i Borgerservice i Lyngby-Taarbæk Kommune

Sidste frist for at brevstemme

Torsdag den 6. juni 2024 er sidste frist for at brevstemme. Husk du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune og ikke blot i den kommune, hvor du bor. 

Det skal du medbringe

Du skal medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort for at brevstemme. Det er ikke nødvendigt at have modtaget valgkort for at kunne brevstemme.

Fakta om brevstemme?

 • Hvor kan du brevstemme?

  Du kan brevstemme ved personligt fremmøde i Borgerservice, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

  Du skal ikke booke tid i Borgerservice, men blot møde op og trække et nummer til køen.

  Du kan også brevstemme på danske ambassader og konsulater i udlandet, på Færøerne, i Grønland, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg udenfor dansk område.

  Når du brevstemmer fra udlandet, skal din stemme sendes i god tid.

 • Hvornår kan du brevstemme?

  Brevafstemningen foregår i den almindelige åbningstid for Borgerservice, som er:

  Mandag - onsdag kl. 09.30 – 15.00
  Torsdag kl. 09.30 – 17.30
  Fredag kl. 09.00 – 13.30

  I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget har Borgerservice derudover ekstraordinært åbent for brevafstemning:

  Lørdag den 25. maj kl.   10.00 - 14.00
  Søndag den 2. juni  kl.   10.00 - 14.00
  Onsdag den 5. juni  kl.   10.00 - 14.00
   

  På grund af den forestående indflytning på rådhuset, er det desværre ikke muligt at holde åbent for brevstemmer lørdag den 1. juni 2024, da store dele af den centrale IT infrastruktur, skal opdateres og udskiftes. Det vil i stedet være muligt at brevstemme søndag den 2. juni 2024 mellem kl. 10-14. 

 • Hvad skal du medbringe?

  Der skal medbringes legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort. Det er ikke nødvendigt at have modtaget valgkort for at kunne brevstemme.

  Du kan også bruge det digitale sundhedskort (app’en ”Sundhedskortet”) og det digitale kørekørt (app’en ”Kørekort”).
   

 • Brevstemmeafgivelse på plejecentre m.v.

  Vælgere, der bor på plejecentre, særlige plejehjem, beskyttede boliger og ældreboliger der drives efter reglerne i lov om social service og boliglovgivningen, kan brevstemme i institutionerne enten onsdag den 29. maj 2024 eller torsdag den 30. maj 2024. Der henvises til opslag om tid og sted på de enkelte plejecentre/plejehjem m.v.

  Vælgere der er indlagt på et sygehus, kan afgive brevstemme på sygehuset

 • Brevafstemning i eget hjem

  Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

  Vælgere, der har mulighed for at brevstemme på sygehuse eller under dagophold på plejehjem, kan ikke brevstemme i eget hjem.

  Vælgere, der er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i valglokalet eller stemmerummet, kan foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet. Disse vælgere vil derfor ikke i almindelighed kunne brevstemme i hjemmet.

  Vælgere, der ønsker at brevstemme i hjemmet, skal indsende et særligt ansøgningsskema til opholdskommunen. Skemaet kan fås ved at kontakte Borgerservice eller hjemmehjælpen fra 10.5.2024.

  Skemaet kan også downloades her fra 10.5.2024.

  Ansøgningsskemaet vedrørende at afgive stemme i eget hjem skal indsendes til Borgerservice senest tirsdag den 28. maj kl. 18.00.

  Vælgere, der rettidigt indsender skema om at brevstemme, vil modtage meddelelse om, at de kan stemme i hjemmet torsdag den 30. maj 2024.

  Afstemning i hjemmet foregår ved, at to valgtilforordnede komme hjem til vælgeren, så vælgeren har mulighed for at afgive sin brevstemme. De to tilforordnede kan også hjælpe vælgeren med at stemme, hvis der er brug for det. Vi kan desværre ikke oplyse tidspunkt på dagen.

 • Kan jeg stemme flere gange?

  Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen. Men du kan godt brevstemme igen inden for fristen – den nyeste stemme tæller.