Gå til hovedindhold
Du er her:

2024-04-19: Fornyet høring af lokalplan 308

Byplanudvalget vedtog den 17. april 2024 at fremlægge forslag til lokalplan 308 for Ringerbakken, Skolebakken og del af Virum Stationsvej i en kortere fornyet høring

I forbindelse med den tidligere fornyede høring af lokalplanforslaget modtog kommunen 13 høringssvar. På Byplanudvalgets møde den 17. april 2024 vedtog Byplanudvalget, at der var grundlag for at foretage enkelte ændringer, og at disse skulle sendes i en fornyet høring på 14 dage.

Ændringerne omfatter:

  • Bestemmelser vedrørende tilbygninger i delområde 1 og 2
  • Bestemmelser vedrørende Kviste i delområde 1
  • Hævede opholdsarealer i delområde 3

Høringen

Den fornyede høring løber fra den 19. april 2024 til den 3. maj 2024.

Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse, e-mail og resumé af høringssvaret. Ved navne- og adressebeskyttelse vil disse informationer ikke blive offentliggjort. 

Send en mail til fornyet308@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse. 

Følg linket for at læse om de midlertidige retsvirkninger.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport. 

Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne.  

Webtilgængelighed

PDF-filerne på denne side er endnu ikke gjort webtilgængelige af hensyn til personer med funktionsnedsættelser - men er indtil videre gammeldags PDF-filer, som stadig kan læses af mange.

Hvis du har brug for en webtilgængelig udgave, så skriv venligst til webmaster@ltk.dk med link til denne side. Du vil modtage en opmærket udgave af filerne inden for ca. 5 arbejdsdage.