Gå til hovedindhold
Du er her:

2023-02-08: Ansøgning om miljøgodkendelse - Slamforbrændingen ved Mølleåværket A/S

Slamforbrændingen ved Mølleåværket A/S, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby har søgt om miljøgodkendelse til kortvarigt (1-2 dage) forsøg med afbrænding af PFAS-holdigt spildevandsslam. Baggrunden for forsøget er at få viden om, i hvilket omfang PFAS i spildevandsslam, destrueres ved forbrænding.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt, så snart vi har modtaget anmodning derom. Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 1. marts 2023.

Man kan også bede om senest den 1. marts 2023 at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet senest 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i kommunens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Lyngby-Taarbæks Kommunes afgørelse, som bl.a. offentliggøres på https://www.ltk.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar.

Lyngby-Taarbæk Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.ltk.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgning

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Lyngby-Taarbæk Kommune pr. mail på trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk, på tlf. 34 97 30 00 eller pr. brev til Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby. Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 09.02.00-P19-3-22 på henvendelsen.