Gå til hovedindhold
Du er her:

2024-04-11: Høring - forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 3/2021 for Lyngby Stadion

Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. april 2024 at fremlægge forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 3 samt tilhørende miljørapport for Lyngby Stadion i offentlig høring. Kommunen inviterer til borgermøde

Visualisering af Lyngby Stadion set fra luften
Lyngby Stadion. Visualisering: C.F. Møller Architects

Lokalplanforslaget omfatter et område i Lundtofte og formålet med forslaget er:

  • At give mulighed for ombygning af Lyngby Stadion for at sikre rammerne for særligt fodboldkampe på et stadion med tilskuere.
  • At give mulighed for etablering af boliger, herunder ungdomsboliger til studerende og seniorboliger samt forskelligt erhverv som kan understøtte oplevelsen af en levende Lyngby Idrætsby.
  • At varetage hensyn til klimatilpasning, f.eks. i form af tilslutning til forsinkelsesbassin samt mulighed for etablering af grønne tage.
  • At sikre sammenhæng i de arkitektoniske greb, således at Lyngby Stadion, inklusive boliger og erhverv, overordnet fremstår som en samlet arkitektonisk enhed.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra den 11. april 2024 til den 6. juni 2024.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene og miljørapporten. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse, e-mail og resumé af høringssvaret. Send en mail til

lokalplan307@ltk.dk

eller skriv til

Kommunalbestyrelsen 
Toftebæksvej 12 
2800 Kgs. Lyngby

Borgermøde

Vi inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om lokalplanforslaget i Lyngbyhallen i Forhuset, "Restauranten" tirsdag den 14. maj, kl. 19 – 21. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse. 

Følg linket for at læse om de midlertidige retsvirkninger.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderede forud for planernes udarbejdelse, at en gennemførelse af planerne potentielt ville kunne medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der er derfor udarbejdet en miljørapport i forbindelse med planerne, jf. miljøvurderingsloven § 8 hvor miljøpåvirkningen er blevet undersøgt. Rapporten indgår som bilag til lokalplanforslaget. 

Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og grundejeren, jf. planlovens § 21 b. 
Læs mere om udbygningsaftalen i lokalplanens redegørelse.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne.  

 

 

Webtilgængelighed

PDF-filerne på denne side er endnu ikke gjort webtilgængelige af hensyn til personer med funktionsnedsættelser - men er indtil videre gammeldags PDF-filer, som stadig kan læses af mange.

Hvis du har brug for en webtilgængelig udgave, så skriv venligst til webmaster@ltk.dk med link til denne side. Du vil modtage en opmærket udgave af filerne inden for ca. 5 arbejdsdage.