Gå til hovedindhold
Du er her:

Brevstemme til folketingsvalget den 1. november 2022

Fra tirsdag den 11. oktober, kan du afgive din brevstemme i Borgerservice i Lyngby-Taarbæk Kommune

Sidste frist for at brevstemme

Fredag den 28. oktober 2022 er sidste frist for at brevstemme. Husk du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune og ikke blot i den kommune, hvor du bor. 

Det skal du medbringe

Du skal medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort for at brevstemme. Det er ikke nødvendigt at have modtaget valgkort for at kunne brevstemme.

Fakta om brevstemme?

 • Hvor kan du brevstemme?

  Du kan brevstemme ved personligt fremmøde i Borgerservice, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

  Du skal ikke booke tid i Borgerservice, men blot møde op og trække et nummer til køen.

  Du kan også brevstemme på danske ambassader og konsulater i udlandet, på Færøerne, i Grønland, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg udenfor dansk område.

  Når du brevstemmer fra udlandet, skal din stemme sendes i god tid.

 • Hvornår kan du brevstemme?

  Brevafstemningen foregår i den almindelige åbningstid for Borgerservice, som er:

  Mandag - onsdag kl. 09.30 – 15.00
  Torsdag kl. 09.30 – 17.30
  Fredag kl. 09.00 – 13.30

  I forbindelse med folketingsvalget den 1. november 2022 har Borgerservice derudover ekstraordinært åbent for brevafstemning:

  Lørdag den 15. oktober kl.   10.00 - 14.00
  Lørdag den 22. oktober kl.   10.00 - 14.00
  Fredag den 28. oktober kl.    9.00 - 16.00
   

 • Hvad skal du medbringe?

  Der skal medbringes legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort. Det er ikke nødvendigt at have modtaget valgkort for at kunne brevstemme.

  Du kan også bruge det digitale sundhedskort (app’en ”Sundhedskortet”) og det digitale kørekørt (app’en ”Kørekort”).
   

 • Brevstemmeafgivelse på plejecentre m.v.

  Vælgere, der bor på plejecentre, særlige plejehjem, beskyttede boliger og ældreboliger der drives efter reglerne i lov om social service og boliglovgivningen, kan brevstemme i institutionerne enten mandag den 24. oktober eller tirsdag den 25. oktober 2022. Der henvises til opslag om tid og sted på de enkelte plejecentre/plejehjem m.v.

  Vælgere der er indlagt på et sygehus, kan afgive brevstemme på sygehuset

 • Brevafstemning i eget hjem

  Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

  Vælgere, der har mulighed for at brevstemme på sygehuse eller under dagophold på plejehjem, kan ikke brevstemme i eget hjem.

  Vælgere, der er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i valglokalet eller stemmerummet, kan foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet. Disse vælgere vil derfor ikke i almindelighed kunne brevstemme i hjemmet.

  Vælgere, der ønsker at brevstemme i hjemmet, skal indsende et særligt ansøgningsskema til opholdskommunen. Skemaet kan fås ved at kontakte Borgerservice eller hjemmehjælpen.

  Skemaet kan også downloades her .

  Ansøgningsskemaet vedrørende at afgive stemme i eget hjem skal indsendes til Borgerservice senest torsdag den 20. oktober kl. 18.00.

  Vælgere, der rettidigt indsender skema om at brevstemme, vil modtage meddelelse om, at de kan stemme i hjemmet tirsdag den 25. oktober 2022.

  Afstemning i hjemmet foregår ved, at to valgtilforordnede komme hjem til vælgeren, så vælgeren har mulighed for at afgive sin brevstemme. De to tilforordnede kan også hjælpe vælgeren med at stemme, hvis der er brug for det. Vi kan desværre ikke oplyse tidspunkt på dagen.

 • Kan jeg stemme flere gange?

  Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen. Men du kan godt brevstemme igen inden for fristen – den nyeste stemme tæller.