Gå til hovedindhold
Du er her:

Fra vision til projekter

Den strategiske byudviklingsproces i Kongens Lyngby Centrum strækker sig over de kommende 10-15 år. Hvis man skal lykkes med de ambitiøse målsætninger, er der behov for et helhedsorienteret, strategisk blik på centrum, så der skabes en solid ramme for de kommende årtiers udvikling. Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune igangsat en proces, der i 2022 skal resultere i en samlet strategisk og fysisk udviklingsplan.

Parallelopdrag: Efterår 2021 - vinter 2022

I parallelopdraget indbydes tre tværfaglige arkitektteams til at give hver deres bud på en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. De tre teams arbejder parallelt med opdraget. I processen inviteres borgere og interessenter ind i maskinrummet til at kommentere på rådgivernes arbejde. Senere bliver resultaterne af parallelopdraget viderebearbejdet til en udviklingsplan for centrum og konkrete projekter.

Realdania som vigtig partner

Realdania er en filantropisk forening, som støtter projekter, der skal øge livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem husene i hele Danmark.

Realdania støtter parallelopdraget økonomisk og fagligt, og foreningen har i Kongens Lyngby især fokus på at se og udnytte potentialer i byen og at bevare de kvaliteter, som byen allerede byder på.

 • 2021: Visionsfasen

  I visionsfasen udvikler Kommunalbestyrelsen i dialog med borgere og rådgivere en samlende vision for Kongens Lyngbys fremtid. Visionen er overordnet og sætter retning for det videre arbejde.

  Visionen skal:

  • sammenfatte de ønsker og perspektiver, som skal tegne fremtiden
  • skabe sammenhæng mellem igangværende projekter og strategier

  Visionen bliver et styringsværktøj for Kommunalbestyrelsen og grundlaget for efterfølgende at konkretisere visionen i en udviklingsplan for Kongens Lyngby.

  I visionsfasen indbydes af to omgange til borgerdialog, hvor du kan bidrage med dine synspunkter. Derudover inviterer vi udvalgte aktører fra byen til orienteringsmøder og anden dialog.

 • 2021 og 2022: Idéfasen

  Efterår og vinter 2021/22 arbejder forskellige rådgiverteams bestående af en række fagligheder, som fx arkitekter, byplanlæggere og trafikeksperter, på det såkaldte parallelopdrag. De giver hver især et bud på, hvordan visionen kan realiseres. De skal i idéoplæg visualisere de valg og fravalg, der gør visionen til virkelighed, så den ønskede værdi træder tydeligt frem. 

  Vi laver løbende borgerdialog, og du kan være med til at kvalificere arbejdet i alle faser.

 • 2022: Udviklingsfasen

  I løbet af 2022 vil en eller flere rådgivere lave et forslag til en samlet udviklingsplan. Udviklingsplanen skal skabe grundlag for fremtidige planer og projekter i Kongens Lyngby Centrum og skabe sikkerhed for, at visionen føres ud i livet med den ønskede værdiskabelse for Lyngby-Taarbæk.

  Forslaget til udviklingsplanen vil danne grundlag for en dialog med borgere og interessenter. Kommunalbestyrelsen træffer derefter endelig beslutning om udviklingsplanen og en plan for den videre proces for implementering og realisering.

 • 2023 og frem: Realiseringsfasen

  I denne fase realiseres byrumsprojekter og private projekter. Opgaven løftes af kommunen, interessenter og private investorer. 

  Resultatet af denne fase skal afspejle visionen for Kongens Lyngby Centrum.