Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Læs mere om

 • Trongårdens Byområde

  Lyngby-Taarbæk Kommune har efter et udbud i 2017 solgt et areal på ca. 55.200 m2 på den sydligste del af Dyrehavegårds Jorder - Trongårdens Byområde - til Trongården ApS.

  Der opføres i alt 187 rækkehus- og etageboliger i 1-3 etager.

  Tidsplan

  December 2018: Lokalplan 284 vedtaget. Læs lokalplan 284 her.

  2019-2020: Opførelse af boliger syd for adgangsvejen Paul Fennebergs Allé. Siden sommeren 2020 er de  færdige boliger taget i brug etapevis.

  Foråret 2021: Alle boligerne og området syd for Paul Fennebergs Allé forventes at være færdige.

  2020-2022: Opførelse af boliger nord for adgangsvejen Paul Fennebergs Allé.

 • H.C. Ørsted Gymnasium

  Lyngby-Taarbæk Kommune solgte i 2017 et areal på ca. 15.000 m2 på den sydvestligste del af Dyrehavegårds Jorder – Trongårdens Byområde - til Tecnical Education Copenhagen (TEC) til brug for H.C. Ørsted Gymnasium.

  Tidsplan

  December 2018: Lokalplan 281 vedtaget. Læs lokalplan 281 her.

  December 2021: Gymnasiet forventes at være færdigt, således at undervisningen kan påbegyndes januar 2022 (byggeriet af gymnasiet har ligget stille siden maj 2020, hvor totalentreprenøren gik konkurs. Byggeriet er genoptaget primo januar 2021).

  Baggrund for beslutning om at bygge et nyt gymnasium

  H.C. Ørsted Gymnasium har i dag til huse på DTU og har ca. 700 elever. De eksisterende bygninger er både utidssvarende og for små som følge af gymnasiets vækst de seneste år.

 • Novozymes og LIFE

  Læs det seneste LIFE nyhedsbrev (juni 2020) her.

  Novozymes flyttede ind i juni 2019. Du kan læse deres brev til naboerne her.

  Det nationale læringscenter for naturvidenskab, LIFE, som bliver opført på en del af Novozymes areal, kommer foruden et fysisk læringscenter i Lyngby til at bestå af mobile laboratorier og en digital platform med virtuelle laboratorier. På LIFE Campus vil børn og unge blive undervist i naturvidenskabelige fag i topavancerede undervisningslaboratorier.

  Det er planen, at de første skoleklasser kan blive undervist i LIFE Campus fra efteråret 2021.

  Novo Nordisk Fonden har bevilget 123 mio. kr. til det nye læringscenter. Med bevillingen får Lyngby-Taarbæk et læringscenter i verdensklasse, som vil stille undervisningstilbud inden for naturvidenskab gratis til rådighed for skoleelever i hele landet.

  Læs pressemeddelelsen om bevillingen fra Novo Nordisk Fonden her.

  Læs mere om læringscentret LIFE her.

  DHG

  Visualisering af LIFE bygningen set fra nord

   

  Tidsplan

  Juni 2016: Lokalplan 264, som omfatter erhvervsområdet for Novozymes, blev vedtaget. Klik her for at læse lokalplan 264.

  Primo 2021: Novozymes har opført tre aktivitetspladser langs naturstien. Disse er nu færdige og kan benyttes af offentligheden. Aktivitetspladserne består af en legecirkel, en motionscirkel og en refleksionscirkel.

  Sommeren 2021: Læringscentret LIFE forventes at blive taget i brug.

  Lokalplan 264

  Lokalplanens formål er at gøre det muligt at etablere et erhvervsområde, som huser videnserhverv, herunder forskning og udvikling, med kontor- og laboratoriebygninger og tilhørende faciliteter såsom læringscenter, parkeringshuse, vejanlæg, tekniske anlæg og udendørs opholdsarealer.

  I forbindelse med lokalplanen er indgået en udbygningsaftale med Novozymes om, at virksomheden bidrager til udviklingen af de omkringliggende områder, bl.a. med en vej, gang- og cykelstier og rekreative funktioner i de grønne områder. De tre aktivitetsplader nævnt ovenfor, er en udmøntning af denne aftale.

Kommuneplan 2017

Dyrehavegårds Jorder er under udvikling. En stor del af området er i Kommuneplan 2017 udlagt til rekreative formål, mens den sydligste del mod Klampenborgvej er udlagt til boliger og et gymnasium.

Udviklingen af Dyrehavegårds Jorder, Trongårdens Byområde og Tracéet langs Helsingørmotorvejen skal bl.a. understøtte kommunens udvikling som vidensby. Udviklingen i områderne er fastlagt i kommuneplanrammerne, som gør det muligt at etablere videnserhverv, boliger, offentlige formål og rekreative områder.

I kommuneplanrammen Byområde på Dyrehavegårds Jorder kan etableres op til 110.000 etagemeter videnserhverv, og i kommuneplanrammen Trongårdens Byområde kan etableres op til 33.000 etagemeter blandet bolig og erhverv.

Læs mere om rammerne og anvendelsesmulighederne i Kommuneplan 2017, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 21. december 2017.