Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

Læs mere om

 • Trongårdens Byområde

  Lyngby-Taarbæk Kommune har efter et udbud solgt et areal på ca. 55.200 m2 på den sydligste del af Dyrehavegårds Jorder – Trongårdens Byområde - til ELF Development A/S.

  Udbudsperioden sluttede 17. maj 2017. Læs pressemeddelelsen her.

  ELF Development A/S vil bygge boliger – primært rækkehuse i 1 – 3 etager.

  Tidsplan

  December 2018: Lokalplan 284 vedtaget.

  I starten af 2019: Forventet byggestart. Bebyggelsen forventes opført i 2 etaper, startende fra syd mod nord.

  Lokalplan 284

  Læs lokalplan 284 her.

 • H.C. Ørsted Gymnasium

  Status

  Tidsplan

  December 2018: Lokalplan 281 vedtaget. Læs lokalplan 281 her.

  I starten af 2019: Byggeriet forventes at gå i gang.

  Sommer 2020: Gymnasiet forventes at blive taget i brug.

  Baggrund for beslutning om at bygge et nyt gymnasium

  H.C. Ørsted Gymnasium har i dag til huse på DTU og har ca. 700 elever.

  De eksisterende bygninger er både utidssvarende og for små som følge af gymnasiets vækst de seneste år. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen i november 2016 at sælge et ca. 15.000 m2 stort areal, der ligger ud mod Helsingørmotorvejen, til TEC (Technical Education Copenhagen). Læs mere om beslutningen her.

 • Novozymes og LIFE

  Læs det seneste LIFE nyhedsbrev her.

  Novozymes flyttede ind i juni. Du kan læse deres brev til naboerne her.

  Anden etape er et nationalt læringscenter for naturvidenskab, LIFE, som foruden et fysisk læringscenter i Lyngby kommer til at bestå af mobile laboratorier og en digital platform med virtuelle laboratorier.

  Novo Nordisk Fonden har bevilget 123 mio. kr. til det nye læringscenter. Med bevillingen får Lyngby-Taarbæk et læringscenter i verdensklasse, som vil stille undervisningstilbud inden for naturvidenskab gratis til rådighed for skoleelever i hele landet.

  Læringscentret LIFE ventes at stå klar i begyndelsen af 2021. 

  Læs pressemeddelelsen om bevillingen fra Novo Nordisk Fonden her.

  Læs mere om læringscentret LIFE her.

  DHG

  Visualisering af LIFE bygningen set fra nord
  Visualisering af LIFE bygningen set fra nord

  Tidsplan

  1. november 2019: Første spadestik, hvorefter byggeriet af læringscentret LIFE går i gang. Her kan du læse mere om byggemodning og tidsplan.

  I starten af 2021: Læringscentret LIFE forventes at blive taget i brug.

  Spørgsmål til projektet kan rettes til Novozymes på NZLYNGBY@novozymes.com

  Lokalplan 264

  Kommunalbestyrelsen godkendte 20. juni 2016 lokalplan 264, som omfatter erhvervsområdet for Novozymes.

  Lokalplanens formål er at gøre det muligt at etablere et erhvervsområde, som huser videnserhverv, herunder forskning og udvikling, med kontor- og laboratoriebygninger og tilhørende faciliteter såsom læringscenter, parkeringshuse, vejanlæg, tekniske anlæg og udendørs opholdsarealer.

  I forbindelse med lokalplanen er indgået en udbygningsaftale med Novozymes om, at virksomheden bidrager til udviklingen af de omkringliggende områder, bl.a. med en vej, gang- og cykelstier og rekreative funktioner i de grønne områder.

  Læs pressemeddelelsen om vedtagelsen af lokalplan 264 her.

  Læs lokalplan 264 her.

  VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

  Kommunalbestyrelsen godkendte 15. september 2016 VVM-redegørelsen for etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder. 

  Læs VVM-redegørelsen via Plansystem.dk.

Kommuneplan 2017

Dyrehavegårds Jorder er under udvikling. En stor del af området er i Kommuneplan 2017 udlagt til rekreative formål, mens den sydligste del mod Klampenborgvej er udlagt til boliger og et gymnasium.

Udviklingen af Dyrehavegårds Jorder, Trongårdens Byområde og Tracéet langs Helsingørmotorvejen skal bl.a. understøtte kommunens udvikling som vidensby. Udviklingen i områderne er fastlagt i kommuneplanrammerne, som gør det muligt at etablere videnserhverv, boliger, offentlige formål og rekreative områder.

I kommuneplanrammen Byområde på Dyrehavegårds Jorder kan etableres op til 110.000 etagemeter videnserhverv, og i kommuneplanrammen Trongårdens Byområde kan etableres op til 33.000 etagemeter blandet bolig og erhverv.

Læs mere om rammerne og anvendelsesmulighederne i Kommuneplan 2017, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 21. december 2017.