Gå til hovedindhold
Du er her:

Persondataforordningen - GDPR for foreninger

Læs mere om Persondataforordningen og betydningen for jeres forening

Persondataforordningen

I foråret 2018 trådte EU's nye persondataforordning i kraft. Persondataforordningen har stor betydning for foreningernes arbejde med personoplysninger og har betydning for, hvordan I som forening kan indhente, bruge, opbevare og viderebringe personlige data, og hvordan I som forening registrerer deltagernes navne, adresser mv. på en computer eller i papirform.

Det er derfor en god idé, at man som forening orienterer sig om, hvilken betydning den nye lov har for databehandlingen i foreningen.

Husk, at det er Datatilsynet, der er myndighed på området og afgør, om jeres behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvad er behandling af personoplysninger?

Behandling af personoplysninger og persondata kan være en aktivitet eller en række af aktiviteter, der involverer brug af personoplysninger. Det kan fx være indsamling, registrering, opbevaring, sletning eller ændring, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber mv. uden for foreningen.

Personoplysninger til Lyngby-Taarbæk Kommune

Persondataforordning skærper bl.a hvordan aftenskoler/oplysningsforbund fremadrettet må fremsende lister til kommunen i forbindelse med PEA-tilskud og mellemkommunal refusion.

Som aftenskole må I stadig sende disse lister til kommunen og herigennem videregive personoplysninger, da dette sker som en del af den ydelse (tilskud og lokaler) i modtager fra kommunen under anden lovgivning fx Folkeoplysningsloven. Men når I som forening skal videregive disse oplysninger, er det derfor vigtigt at det sendes fra og/eller til en sikker e-mailpostkasse. Listerne må ikke sendes til en personlig e-mailadresse til en ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lister med personfølsomme data skal sendes via foreningens digitale postkasse, der er tilknyttet foreningens CVR-nr. Hvis foreningen har en sikker postkasse, hvorfra I kan sende krypterede data til en anden sikker postkasse kan listerne sendes til fællespostkassen fritid@ltk.dk der er en sikker postkasse.

Andre aktører

Flere aktører på foreningsområdet, har udarbejdet forskellige guides og informationsider, hvor I kan læse om de regler, der gælder for foreninger, der behandler personoplysninger – dvs. når I som forening indsamler, registrerer, opbevarer og videregiver personoplysninger.