Gå til hovedindhold
Du er her:

Ekstra §18 pulje til trivselsfremmende aktiviteter målrettet sårbare børn, unge og voksne 2023

Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat en pulje på 200.000 kr. til trivselsfremmende aktiviteter målrette sårbare børn, unge og voksne 2023.

Hvem kan søge puljen

Puljen kan søges af frivillige sociale foreninger, selvhjælpsgrupper og netværk i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvad støtter puljen

Støtten gives til frivillige sociale trivselsfremmende aktiviteter målrettet sårbare borgere.

Puljen har til formål, at støtte lokale indsatser, der kan forebygge mistrivsel og ensomhed blandt sårbare børn, unge og voksne.

Puljen kan støtte nye ideer og tiltag med henblik på, at flere får hjælp til at styrke deres mentale sundhed og modvirke udfordringer som mistrivsel, ensomhed, isolation og følelsen af angst og depression

Støtten kan ydes til alle aldersgrupper og særligt aktiviteter målrettet sårbare unge prioriteres.

Støtte kan gives til både enkeltstående eller ugentlige aktiviteter, som afholdes i 2023.

Der kan max tildeles 30.000 kr. pr. indsats.

Der kan ikke søges til drift af en forening.

Ansøgning og frist

Ansøgning med beskrivelse af aktivitet, formål, målgruppe og budget sendes til fritid@ltk.dk.

Første behandling af modtagne ansøgninger sker den 15. september 2023. For at din ansøgning kan være en del af behandlingen den 15. september, skal vi modtage den senest den 14. september. 

Efter den 15. september behandles ansøgninger løbende så længe der er penge i puljen.

Afregning og afrapportering

Afregning skal ske senest en måned efter aktivitetens afslutning ved fremsendelse af regnskab. Bilag til regnskabet skal kun fremsendes, på efterspørgsel hvis regnskabet giver anledning til yderligere kontrol.

Foreninger, der har modtaget ordinære §18 midler i 2023, afregnes i forbindelse med den ordinære afrapportering i 2024.
 

Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales til Lyngby-Taarbæk Kommune