Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Fjernvarme, naturgas og varmepumper

I takt med stigende energipriser og nye klimamål overvejer mange boligejere at skifte varmekilde. Her kan du se mulighederne for at få fjernvarme og anden varmeforsyning.

Kan jeg få fjernvarme? 

Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Kommune er i fællesskab ved at udarbejde en varmeplan, som skal vise hvor og hvornår der kommer fjernvarme. Planen offentliggøres i 2. halvdel af 2022. Det er målet, at fjernvarmen skal udbygges til flest muligt inden 2030, og at fjernvarmen i 2030 skal være klimaneutral. Hvis du ikke bor i et godkendt fjernvarmeområde, vil der som tommelfingerregel gå mindst 2-3 år inden du bliver tilbudt fjernvarme.

Nedenstående kort viser de godkendte fjernvarme- og naturgasområder. Der etableres pt. fjernvarme i Lundtofte. Fjernvarmeområdet i Virum og Sorgenfri blev godkendt i september 2021 og skal efter planen opstartes i maj 2022.

Læs mere om udbygningen af fjernvarme i Virum og Sorgenfri.

Har jeg tilslutningspligt? 

Tilslutningspligten i Lyngby-Taarbæk Kommune gælder kun ny bebyggelse. Tilslutningspligten er til kollektiv varmeforsyning, altså enten gas eller fjernvarme, afhængigt af hvad dit område er udlagt til - det fremgår af kortet ovenfor.

Hvis det fremgår af gældende lokalplan at der er tilslutningspligt, kan du i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til nybyggeri søge om dispensation fra lokalplanen til ikke at tilslutte byggeriet til den kollektive varmeforsyning. Hvis du blot skal udskifte dit gasfyr med en varmepumpe i en eksisterende bygning, gælder tilslutningspligten ikke.

Se på nedenstående kort om der er tilslutningspligt ifølge lokalplanen på din adresse.

Varmepumper

Du skal være opmærksom på at varmepumper skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet, herunder byggeretten. En varmepumpe er et teknisk anlæg, som ifølge bygningsreglementet skal placeres mindst 2,5 meter fra skel. I nogle tilfælde kræver opstilling af varmepumper byggetilladelse. Det kan ligeledes i nogle tilfælde kræve en planmæssig dispensation eller tilladelse at opstille varmepumpe, eksempelvis ved bevaringsværdig bebyggelse.

Er du i tvivl om det kræver tilladelse, kan du kontakte byggesagsafdelingen. Varmepumper skal overholde de gældende støjgrænser. Benyt evt. Miljøstyrelsens støjberegner for varmepumper

FAQ om varmeforsyning

 • Kommer der fjernvarme hos mig?

  Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Kommune er i fællesskab ved at udarbejde en varmeplan, som skal vise hvor og hvornår der kommer fjernvarme. Planen offentliggøres i 2. halvdel af 2022. Det er målet, at fjernvarmen skal udbygges til flest muligt inden 2030, og at fjernvarmen i 2030 skal være klimaneutral. Hvis du ikke bor i et godkendt fjernvarmeområde, vil der som tommelfingerregel gå mindst 2-3 år inden du bliver tilbudt fjernvarme.

  Du kan læse mere om de områder, hvor fjernvarmeudbygningen allerede er i gang, på Vestforbrændings hjemmeside.

 • Hvordan bliver jeg tilsluttet?

  Hvis du vil tilsluttes den kollektive varmeforsyning i dit område, skal du kontakte det selskab, der leverer fjernvarme eller naturgas.

  Vestforbrænding leverer fjernvarme i størstedelen af kommunen, bortset fra Åbrinken, hvor Holte Fjernvarme er fjernvarmeleverandør.

  Evida leverer naturgas og skal kontaktes mhp. afkobling, hvis du skifter fra naturgas til en anden opvarmningsform.

 • Hvilke alternativer er der til fjernvarme og naturgas?

  Ønsker du rådgivning om andre energiformer eller hvordan du sparer på energien, kan du kontakte Energistyrelsens gratis rådgivning for private husstande, SparEnergi.dk, på telefon 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk.

  Der er også mulighed for at få tilskud til en husgennemgang med en energirådgiver. Læs mere og meld dig til her.

 • Større varmeanlæg skal godkendes

  Varmeanlæg over 0,25 MW til forsyning af bygninger med varme og varmt vand kaldes blokvarmecentraler.

  Etablering, nedlæggelse og udvidelse af blokvarmecentraler skal godkendes af kommunen via et projektforslag.

  Du kan læse om regler for blokvarmecentraler, og hvad et projektforslag skal indeholde i Projektbekendtgørelsen.

Strategisk Energiplan

I juni 2013 vedtog kommunalbestyrelsen Strategisk Energiplan 2013. Planen omfatter en række områder indenfor varmeforsyning, elforsyning, fjernkøling, energibesparelser og transport. Planen har dog fokus på potentialerne for konvertering til fjernvarme, da det var hovedfokus på daværende tidspunkt.

Vi arbejder på at revidere den strategiske energiplan i samarbejde med bl.a. DTU.