Gå til hovedindhold
Du er her:

Studerende er som udgangspunkt ikke berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Er du blevet student, HHX'er, HF'er, HTX'er eller lignende, og har du søgt - eller forventer at søge - optagelse på en uddannelse med start efter sommerferien, er du ikke berettiget til økonomisk hjælp.

Du betragtes som studerende, når:

  • Du har afsluttet en erhvervsgrunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og søger eller har fået praktikplads. Dette gælder også, selv om der går to-tre måneder, indtil du får, eller skal starte i praktikpladsen.
  • Du er blevet student, HHX`er, HTX`er eller lignende og har søgt ind på en kompetencegivende uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked, om du er optaget på uddannelsen.

Hvis du er enlig forsørger og under 30 år, gælder der særlige regler

Du betragtes ikke som studerende, når:

  • Du efter 2 - 3 måneder stadig ikke har mulighed for skolepraktik eller ikke har fået læreplads.
  • Du er blevet student, HHX`er, HTX`er eller lignende og ikke har søgt optagelse på en kompetencegivende uddannelse.

Alternativer til kontanthjælp og uddannelseshjælp

Et deltidsarbejde vil være et godt alternativ til kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Hvis du fx er hjemmeboende, vil et deltidsarbejde på ca. syv timer om ugen til overenskomstmæssig løn svare til, hvad du vil kunne få udbetalt fra kommunen.

Hvis du er udeboende, vil et deltidsarbejde på mellem 12-15 timer om ugen svare til, hvad du vil kunne få udbetalt fra kommunen.