Gå til hovedindhold
Du er her:

Til private tandlæger om fritvalgsaftaler

Gældende regler når en patient har valgt at modtage tandplejetilbud i privat praksis

Aftale om fritvalg 0-18-årige

 • Hvad indebærer en indgået aftale?

  At den kommunale tandplejeydelse udføres ansvarligt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse, vejledning og de følgende informationer.

  Valget af tandpleje i privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud.

  Af den indgåede aftale fremgår bl.a. praktiske oplysninger som forudsættes bekendt for almen tandpleje.

 • Hvornår kan behandlingen påbegynde?

  En aftale om behandling i privat praksis skal være indgået af begge parter forud for behandlingens påbegyndelse med undtagelse af akut- og nødbehandlinger.

  Aftalen skal være underskrevet af begge parter og være modtaget i Tandplejen. I modsat fald vil ydelsen ikke blive honoreret.

  Patienter kan indkaldes med de af kommunalbestyrelsen fastsatte intervaller mellem undersøgelse hver 18 md.

 • Hvad er det kommunale tilskud?
  • For børn og unge mellem 0 og 15 år det kommunale tilskud på 65% og der er en egenbetaling på 35%
  • For unge der er fyldt 16 år til og med 18 år er det kommunale tilskud 100%

  Ydelser, der ikke er omfattet af overenskomst om tandpleje for børn og unge, må først iværksættes efter godkendelse  af lederen af tandplejen, såfremt der skal ydes kommunalt tilskud hertil. Af den fremsendte aftale vil de særlige vilkår for plastfyldninger fremgå.

 • Tandregulering og særlige kostbare ydelser

  Tandregulering og særligt kostbare ydelser må først iværksættes efter at den kommunale tandpleje har udført en sundhedsfaglig vurdering og på baggrund af denne har visiteret barnet/den unge til behandlingsydelsen.

  Derfor skal der sendes relevant journal og evt. studiemateriale til tandplejen ved ansøgning og patienten vil evt. blive indkaldt til en ortodontisk visitation i kommunal tandpleje, jfr. Bekendtgørelse nr. 959 af 14.7.2022.

  For børn og unge mellem 0 og 16 år kan der maksimalt opnås tilskud til en tandreguleringsbehandling hos en specialtandlæge svarende til 65% af udgiften til en tilsvarende tandreguleringsbehandling udført på den kommunale tandklinik.

  For unge mellem 16 og 18 år kan der maksimalt opnås tilskud til en tandreguleringsbehandling hos en specialtandlæge svarende til 100% af udgiften til en tilsvarende tandreguleringsbehandling udført på den kommunale tandklinik.

 • Hvad skal der undtagelsesvist ikke søges om godkendelse til?

  Undtagelsesvist skal der ikke søges om godkendelse til fyldninger og præmolarer og molarer, hvis de ikke overstiger følgende vejledende priser:

  • 2-fladet præmolar:   kr.    930,-
  • 3-fladet præmolar:   kr. 1.130,-
  • 2-fladet molar:          kr. 1.196,-
  • 3-fladet molar:          kr. 1.396,-
 • Hvornår ophører en aftale?

  Den indgåede aftale ophører:

  • Hvis patienten fraflytter
  • Vælger en anden privat tandlæge
  • Dagen før patienten fylder 18 år. - Vi kontakter patienten inden de fylder 18 år for at sikre, at der etableres en ny gældende aftale når patienten er 18-21 år
 • Hvor skal regning sendes til?

  Regning sendes til tandplejen på EAN-nummer: 5798008549748

Aftale om fritvalg 18-21-årige

 • Hvad indebærer en indgået aftale?

  At den kommunale tandplejeydelse udføres ansvarligt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse, vejledning og de informationer, der fremgår af den indgåede aftale.

  Valget af tandpleje i privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud.

  Af den indgåede aftale fremgår bl.a. praktiske oplysninger som forudsættes bekendt for almen tandpleje.

 • Hvornår kan behandling påbegynde?

  En aftale om behandling i privat praksis skal være indgået af begge parter forud for behandlingens påbegyndelse med undtagelse af akut- og nødbehandlinger. 

  Aftalen skal være underskrevet af begge parter og være modtaget i Tandplejen. I modsat fald vil ydelsen ikke blive honoreret.

  Patienter kan indkaldes med de af kommunalbestyrelsen fastsatte intervaller med undersøgelse hver 18 md.

 • Hvad er det kommunale tilskud?

  For unge mellem 18 og 22 år (født efter 31. december 2003) er det kommunale tilskud 100%.

  Ydelser, der ikke er omfattet af overenskomst om tandpleje for børn og unge, må først iværksættes efter godkendelse af lederen af tandplejen, såfremt der skal ydes kommunalt tilskud hertil. Af den fremsendte aftale vil de særlige vilkår for plastfyldinger fremgå.

 • Tandregulering og særlig kostbare ydelser

  Tandregulering og særligt kostbare ydelser må først iværksættes efter at den kommunale tandpleje har udført en sundhedsfaglig vurdering og på baggrund af denne har visiteret den unge til behandlingsydelsen.

  Derfor skal der sendes relevant journal og evt. studiemateriale til tandplejen ved ansøgning og patienten vil evt. blive indkaldt til en ortodontisk visitation i kommunal tandpleje, jfr. Bekendtgørelse nr. 959 af 14.7.2022.

  For unge mellem 18 og 21 år kan der maksimalt opnås tilskud til en tandreguleringsbehandling hos en specialtandlæge svarende til 100% af udgiften til en tilsvarende tandreguleringsbehandling udført på den kommunale tandklinik.

 • Hvad skal der undtagelsesvist ikke søges om godkendelse til?

  Undtagelsesvist skal der ikke søges om godkendelse til fyldninger og præmolarer og molarer, hvis de ikke overstiger følgende vejledende priser:

  • 2-fladet præmolar:    kr.    930,-
  • 3-fladet præmolar:    kr. 1.130,-
  • 2-fladet molar:           kr. 1.196,-
  • 3-fladet molar:           kr. 1.396,-
 • Hvornår ophører en aftale?

  Den indgåede aftale ophører:

  • Hvis patienten fraflytter
  • Vælger en anden privat tandlæge
  • Dagen før patienten fylder 22 år
 • Hvor skal regning sendes til?

  Regning sendes til tandplejen på EAN-nummer: 5798008549748