Gå til hovedindhold
Du er her:

Borgerinddragelse

Lyngby-Taarbæk Kommune vil i forbindelse med kystsikringsprojektet inddrage borgerne igennem borgermøder og et månedligt ”åbent kontor” i Taarbæk. 

Borgermøder

Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes vurdering, at der er en bred interesse blandt borgerne i Taarbæk for at undersøge en samlet løsning for sikringen af Taarbæks kyststrækning. Denne interesse er bl.a. blevet udtrykt til lokale borgermøder og løbende af Taarbæk Borgerforening.

Afholdte arrangementer

 • Borgermøde om kystsikring i Taarbæk (december 2019)

  Det første borgermøde vedr. kystsikring af Taarbæk fandt sted i december 2019 på Taarbæk Skole.

 • Borgermøde om kystsikringsprojektet (september 2021)

  I september 2021 blev der afholdt endnu et borgermøde omkring det kommende kystsikringsprojekt i Taarbæk. Borgermødet fandt sted på Taarbæk Skole, og der deltog 36 borgere.

  På borgermødet, der indledtes af kommunalbestyrelsesmedlem Richard Sandbæk, var der oplæg fra:

  • Kystdirektoratet om de udfordringer, de danske kyster står over for
  • Teknologirådet og Lyngby-Taarbæk Kommune om processen for borgerinddragelse
  • Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard med eksempler på projekter andre steder i landet

  Undervejs fik mødedeltagerne lejlighed til at diskutere og bidrage med synspunkter og ønsker til projektet.

  Læs borgernes input

  Borgermøde om kystsikring på Taarbæk Skole
  Borgermøde om kystsikring på Taarbæk Skole
 • Scenarieværksted om kystsikringsprojektet (april 2022)

  Det emmede af diskussionslyst og god stemning da første scenarieværksted om kystsikringen i Taarbæk blev afholdt på Taarbæk Skole lørdag d. 30. april. Repræsentanter fra grundejer- og borgerforeningerne og fra de lokale foreninger med fritidsaktiviteter knyttet til brugen af vandet og havnen, samt forsyningen var samlet for at drøfte forskellige scenarier for helhedsløsninger til kystsikringen, som Teknologirådet, der er procesrådgiver for kommunen på kystsikringsprojektet, havde samlet i et debatoplæg.

  Det mærkes tydeligt at Taarbækkerne sætter pris på deres beliggenhed ved Øresund, udsigten over vandet der forandrer sig hele tiden, fællesskabet omkring brugen af vandet, og ikke mindst naboskabet og alsidigheden i byens fremtoning. Men storme gør også indtryk når vandet nærmere sig øjenhøjde og forårsager oversvømmelse, som under stormen Bodil. Klimaforandringernes forventede konsekvens med stigende havniveau er det borgerne i Taarbæk, ligesom i mange andre kystnære byer i landet, skal forholde sig til.     

  Det er i det lys der drøftes hvordan helhedsløsninger kan udforme sig så de imødekommer både borgernes og kommunens behov for både beskyttelse og tryghed som frihed til vandet. Næste scenarieværksted finder sted sidst i maj hvor visionerne og virkemidlerne skal forenes. Tekniske rådgivere vil udforme konkrete forslag til kystbeskyttelsen, dette vil der blive taget stilling til på et Borgertopmøde d. 4. september 2022.

  Scenarieværksted d. 30. april 2022 på Taarbæk Skole
  Scenarieværksted d. 30. april 2022 på Taarbæk Skole

”Åbent kontor” i Taarbæk

Lyngby-Taarbæk Kommune afholder jævnligt åbent kontor i Taarbæk Havn i Taarbæk Sejlklub (Havnevej 6, 2930 Klampenborg). Her kan du møde projektlederne for kommunens kystsikringsprojekt, og få en uformel snak omkring de kommende kystsikringsplaner.

Den næste kontortid offentliggøres i Lyngby-Taarbæk Kommunes aktivitetskalender.

Taarbæk Borgerforening

Taarbæk Borgerforening (grundejerforening) indgår aktivt i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om at skabe en sammenhængende kystsikring langs kysten i Taarbæk. Borgerforeningen har udpeget to repræsentanter, der indgår i kommunens styregruppe, og borgerforeningen bidrager herudover ved f.eks. afholdelse af informationsmøder og aktivering af lokale grundejere.

Læs mere om Taarbæk Borgerforening

Taarbæk Sejlklub
Taarbæk Sejlklub