Gå til hovedindhold
Du er her:

Grundskolevejledning

Grundskolevejledning i Lyngby-Taarbæk kommune vejleder alle kommunens elever fra 7.-10. klasse om valg af uddannelse og erhverv.

Går du i 7., 8., 9. eller 10. klasse på en skole i Lyngby-Taarbæk Kommune, får du vejledning af en vejleder. Vejledningen foregår kollektivt i klasserne og individuelt for de elever, der endnu ikke vurderes parate til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse.

Ungevejledning

Er du:

  • Borger i Lyngby-Taarbæk kommune
  • I tvivl om hvilken ungdomsuddannelse du vil påbegynde
  • Ikke parat til at begynde på en ungdomsuddannelse
  • Har du brug for støtte til at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse
  • Ved at falde fra din ungdomsuddannelse
  • Stoppet på din ungdomsuddannelse

Vi indkalder til en samtale for hjælpe til, at du begynder på en uddannelse eller kommer i gang med en uddannelsesforberedende aktivitet.  

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er ikke kompetencegivende, og målet er at klæde den unge bedst muligt på til et ungdoms- og voksenliv, der er så selvstændigt som muligt.

Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år, som efter undervisningspligtens ophør ikke har mulighed for at tage en uddannelse i det ordinære system.

Hvis den unge vurderes at være i målgruppen til en STU, og dette er den unges ønske, udarbejder en vejleder en indstilling til STU, hvor behovet for uddannelsen beskrives. Indstillingen bliver behandlet i kommunens visitationsudvalg.

FGU - Den Forberedende Grunduddannelse

FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning.

For at påbegynde FGU skal man visiteres af en uddannelsesvejleder i kommunen