Gå til hovedindhold
Du er her:

Deltidsplads

Deltidspladser i dagtilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov

Fra 1. januar 2019 kan forældre på barsels- eller forældreorlov vælge en deltidsplads i et dagtilbud til en reduceret takst. Muligheden gælder også for forældre, som delvist har genoptaget arbejdet i forbindelse med barsel.

Ordningen gælder for børn i alderen 26 uger og indtil skolestart. Den gælder både for dagplejen og for kommunale, selvejende og private institutioner.

Find svar på dine spørgsmål om en deltidsplads her.

 • Hvad indebærer en deltidsplads?

  En deltidsplads giver ret til pasning i dagtilbuddet max 30 timer ugentligt.

  Deltidspladser er omfattet af dagtilbudslovens formåls- og indholdsbestemmelser. Børn med deltidspladser skal have det samme pædagogiske tilbud som de øvrige børn i dagtilbuddet og have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter. Derfor er der også en fast ramme for, hvornår man kan fremmøde i dagtilbuddet, hvis man har deltidsplads.

  I Lyngby-Taarbæk Kommune kan børn med deltidsplads som udgangspunkt være i dagtilbuddet mellem kl. 8.30 og 14.30. Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud kan dog vælge at ændre tidsrammen med op til en time.

 • Hvilke krav skal du opfylde for at få en deltidsplads?

  For at være berettiget til en deltidsplads skal en af barnets forældre afholde barsel/delvis barsel efter barselsloven.

  Derudover kræver det, at man:

  • kan dokumentere retten til en deltidsplads med enten en lægefastsat fødselsterminsdato eller en skriftlig aftale med arbejdsgiver om barsel/udskudt barsel.
  • afholder mindst syv timers ugentligt fravær under barselsloven, hvis arbejdet er delvist genoptaget efter barsel.
 • Hvad koster en deltidsplads?

  Prisen for en deltidsplads er sammensat af nogle faste udgifter, som er ens for deltids- og fuldtidspladser, og af nogle variable udgifter, som afspejler timetallet i deltidsordningen.

  Forældrebetalingen pr. måned for en deltidsplads.

 • Hvornår kan jeg starte op med en deltidsplads?

  Deltidspladser skal indgås fra den 1. i en måned, og ophøre ved udgangen af en måned.

  Deltidspladser kan opretholdes indtil udgangen af den måned, hvor jeres barselsfravær ophører.

 • Hvordan ansøger jeg om en deltidsplads?

  Hvis du ønsker at ansøge om en deltidsplads, skal du kontakte Pladsanvisningen.

  Når du ansøger, skal du angive den maksimale periode, du ønsker deltidspladsen. Herefter skal du blot informere pladsanvisningen om, hvis du ønsker at forkorte perioden.

 • Jeg ønsker ikke længere at have en deltidsplads?

  Afbrydelser eller ophør af en deltidsordning skal varsles minimum en måned før.

 • Kan jeg have en deltidsplads på samme barn af flere omgange?

  Nej. Du kan kun få deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn, men perioden kan eventuelt deles mellem jer forældre.

 • Kan jeg fastholde min deltidsplads, hvis min barsels- eller forældreorlov afbrydes?

  Ja deltidspladsen kan fastholdes, hvis barsels- eller forældreorloven afbrydes af en periode på mindre end fem uger.