Gå til hovedindhold
Du er her:

Særlige regler for klager over manglende indsats mod mobning

Folkeskoler er forpligtede til – i tillæg til en antimobbestrategi – at udarbejde en handlingsplan, hvor der er konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende, inden for en frist på 10 arbejdsdage. Ledelsen skal endvidere straks træffe de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at gribe ind over for de konstaterede problemer.

Der er oprettet en klageinstans og et tilsyn. Elever og forældre har adgang til at klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, hvis skolen ikke har en antimobbestrategi eller ved manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

I første omgang skal forvaltningen se på klagen og vurdere, om den er enig i skolelederens handlinger.

 • Hvordan klager jeg?

  Hvis du ønsker at klage over manglende indsats mod mobning, skal du sende din klage til Center for Uddannelse og Pædagogik.

  Vi følger følgende fremgangsmåde:

  • Indhenter information fra skolen om sagens forløb
  • Indhenter udtalelse fra skolen om klagen
  • Hører klageren om eventuelle nye oplysninger
  • Træffer en afgørelse. Her kan der gives medhold, delvis medhold eller afslag.
 • Hvad sker der, når klagen er afgjort?

  Forvaltningens afgørelse kan enten give dig medhold, delvis medhold eller afslag.

  • Ved afslag (klageren får ikke ret) eller delvis medhold (klageren får ret i dele af klagen, men afslag på andre dele) videresendes klagen til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.
  • Ved medhold (klageren får ret) vil forvaltningen iværksætte et forløb i samarbejde med skolen, hvor der iværksættes tiltag i relation til klagens anliggende.

  Ved delvis medhold vil forvaltningen indskærpe overfor skolen, at der rettes op på de forhold, hvor der er givet medhold.

  Hvis Den Nationale Klageinstans mod Mobning giver dig medhold, kan Den Nationale Klageinstans mod Mobning udstede et påbud om at opfylde en handlepligt (fx pålægge skolen at udarbejde en handleplan) inden for en rimelig frist.

 • Kan jeg klage anonymt?

  Du kan anonymt gøre os opmærksom på, at en skole ikke har en anti-mobbestrategi. Du kan ikke klage anonymt over en manglende anti-mobbeindsats for dig selv/dit eget barn, idet det ikke er muligt for os at behandle klagen, uden at vide hvilken elev det drejer sig om.