Gå til hovedindhold
Du er her:

Tosprogsindsats

Vi vægter indsatsen for tosprogede elever fra 0-10. klasse højt

Vi ønsker, at tosprogede elever er på sprogligt niveau med deres klassekammerater, som har dansk som førstesprog. Vores vision er, at alle tosprogede børn og unge føler sig inkluderet, som en del af skolens faglige og sociale fællesskab og får et rigt udbytte af grundskoleforløbet.

Hvem kan modtage faglig støtte i dansk?

Dit barn kan modtage faglig støtte i dansk som andetsprog, mens barnet går i almenklassen. Du skal tale med dit barns klasselærer/dansklærer om muligheden for støtte.

Går dit barn i 0.-6. klasse og har behov for danskundervisning på basisniveau, er der mulighed for i op til to år, at modtage dansk basisundervisning. Det foregår i velkomstklasserne med dansk som andetsprog, på tre af kommunens skoler:

0.-1. klasse: Fuglsanggårdsskolen

2.-4. klasse: Kongevejens Skole

3.-4. klasse: Engelsborgskolen

5.-6. klasse: Engelsborgskolen

Fra 6. klasse henvises eleverne til KNord's velkomstklasser.

For unge i 6. klasse og op efter, har vi et tilbud om dansk basisundervisning i modtagerklasser på KNord. Sprogtilbuddet henvender sig til unge som kommer til Danmark uden danskkundskaber, samt til de ældste elever i folkeskolen fra 8.-10. klasse.

Hvordan bliver mit barn meldt til faglig støtte?

Det er kommunens tosprogskoordinator der i samarbejde med dig, visiterer dit barn til at gå i velkomstklasse eller modtageklasse, alt efter alder. Det er målet at indsluse dit barn i en almindelig klasse for naturligt at blive inkluderet i fællesskabet og samtidig lære dansk af dansktalende elever.

Danskundervisningen er tilrettelagt på fire niveauer. Målet er at føre de ældste tosprogede elever til folkeskolens afgangsprøve i dansk. De yngre elever skal efter deres ophold i velkomstklasserne indsluses i en almindelig skoleklasse for at blive en del af det faglige og sociale fællesskab.

Information vedrørende velkomstklasserne og modtageklasserne, kan du få hos tosprogskoordinator Sarah Nielsen på mail saran@ltk.dk

 

Generel information om folkeskolen og fritidstilbuddet "SFO" (Skolefritidsordning)

Generel information om folkeskolen kan du finde i Undervisningsministeriets publikation "Velkommen til den danske folkeskole".

Efter skole har dit barn mulighed for at gå i SFO. Du kan læse mere om dette i Undervisningsministeriets folder "Hvad laver jeres barn i fritiden?". Folderen er på dansk med oversættelse i følgende sprog:

  • Engelsk
  • Tyrkisk
  • Urdu
  • Somali
  • Arabisk