Gå til hovedindhold
Du er her:

Fritvalg

Børn og unge kan vælge om de vil gå til tandlæge på en kommunal klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge. 

Børn og unge under 16 år kan vælge om de vil gå til tandlæge på en kommunal klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge. Tandpleje på den kommunale klinik er gratis. Hvis du vælger privatpraktiserende tandlæge, skal du selv betale 35% af udgifter til den forebyggende og behandlende tandpleje.
Serviceniveauet i de to ordninger er ens. Intervallet mellem to undersøgelser er begge steder i gennemsnit 18 måneder

Hvis du vælger privatpraktiserende tandlæge til dit barn/den unge, skal dit barn/den unge meldes ud af den kommunale tandpleje. Udmeldelsen glæder det samlede tilbud om tandpleje, altså også tandregulering.

Unge på 16 og 17 år kan vælge, om de vil gå til tandlæge på en kommunal klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge. Begge ordninger er vederlagsfri. Serviceniveauet er ens uanset hvilken ordning, du vælger. Intervallet mellem to undersøgelser er i gennemsnit 18 måneder.

 • Regler for tandlægeskift:
  • Du skal sende en mail til tandplejens administration - admtand@ltk.dk - hvor du skriver: Navn og fødselsdag på dit barn, hvilken tandlæge I ønsker at melde ud til samt tandlægens adresse, telefonnummer og gerne CVR-nummer
  • Behandling hos en privat tandlæge kan først gå i gang, når den valgte tandlæge har underskrevet og returneret den skriftlige aftale fra den kommunale tandpleje. Aftalen sendes til tandlægens CVR-mail og din e-boks
  • Ydelser, der ikke er en del af overenskomsten, kan først iværksættes efter godkendelse fra den kommunale tandpleje
  • Hvis barnet eller den unge er i gang med et behandlingsforløb i Børne- og Ungdomstandplejen, kan den kommunale tandpleje beslutte, at den igangværende behandling færdiggøres, inden der kan vælges et andet tilbud
  • Har barnet eller den unge skiftet behandlingstilbud, kan den kommunale tandpleje beslutte, at der ikke på ny kan skiftes tilhørsforhold, før der er gået 1 år efter seneste skift
  • Flytter barnet eller den unge til en anden kommune, skal der indgås ny aftale med tilflytningskommunen
  • Flytter I her til Lyngby-Taarbæk kommune, skal der indgås nye aftale med os.