Gå til hovedindhold
Du er her:

Fritvalg

Børn og unge kan vælge om de vil gå til tandlæge på en kommunal klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge. 

Børn og unge kan vælge om de vil gå til tandlæge på en kommunal klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge. 

Valgmuligheder for modtagelse af tandpleje:

 1. Tandpleje hos den kommunale tandpleje
 2. Tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge. Valget gælder det samlede tandplejetilbud (undersøgelser, behandling og evt. tandregulering)
 3. Tandpleje hos en kommunal tandpleje i en anden kommune

Serviceniveauet er det samme uanset hvilket tandplejetilbud der vælges. 

Tandplejetilbuddet udføres i henhold til loven om børne- og ungdomstandpleje.

Behandling hos en privat tandlæge kan først gå i gang, når den valgte tandlæge har underskrevet og returneret den skriftlige aftale fra den kommunale tandpleje – se i øvrigt under tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge.

 • Tandpleje ved den kommunal tandpleje:

  Tandplejen er gratis.

  Du bliver indkaldt på tandklinikken på Carlshøjvej 8

 • Tandpleje ved privatpraktiserende tandlæge:

  Valget gælder det samlede tandplejetilbud. Hvis der allerede er igangsat en tandreguleringsbehandling i den kommunale tandpleje, skal denne færdiggøres i den kommunale tandpleje.

  For børn og unge mellem 0-16 år ydes et kommunalt tilskud på 65% og egenbetaling på 35%

  For unge mellem 16-22 år ydes et 100% kommunalt tilskud.

  Ydelser, der ikke er omfattet af overenskomst om tandpleje for børn og unge, må først iværksættes efter godkendelse af lederen af tandplejen, såfremt der skal ydes kommunalt tilskud hertil.

  Tandregulering og særligt kostbare ydelser må først iværksættes efter at den kommunale tandpleje har udført en sundhedsfaglig vurdering og på baggrund af denne har visiteret barnet/den unge til behandlingsydelsen. Derfor skal der sendes relevant journal – og evt. studiemateriale til tandplejen ved ansøgning og patienten vil evt. indkaldes til en ortodontisk visitation i kommunal tandpleje Jf. bekendtgørelse nr. 959 af 14/07/2022.

  Hvis den sundhedsfaglige vurdering i den kommunale tandpleje visiterer til ydelsen, vil der gennemføres en individuel beregning for hver enkelt tandreguleringsbehandling.

  For børn og unge 0 til og med 15 år: Der kan maksimalt opnås tilskud til en tandreguleringsbehandling hos en specialtandlæge svarende til 65% af udgiften til en tilsvarende tandreguleringsbehandling udført på den kommunale tandklinik.

  For unge 16-22 år: Der kan maksimalt opnås tilskud til en tandreguleringsbehandling hos en specialtandlæge svarende til 100% af udgiften til en tilsvarende tandreguleringsbehandling udført på den kommunale tandklinik.

  Hvis I ønsker en anden eller dyrere behandling end den kommunen kan godkende, kan I få refunderet det beløb, der svarer til prisen på den behandling, som kommunen har godkendt. Det betyder også, at hvis I ønsker hyppigere undersøgelser end de, som er kommunens vedtagne serviceniveau, er de ekstra undersøgelser for 100% egenbetaling.

 • Lovgivning

  Vi gør opmærksom på, at reglerne for omfanget af kravene til børne - og ungdomstandplejen er de samme, hvad enten tandplejen ydes på offentlig klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

  Krav og omfang er nærmere beskrevet i:

  • Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledning
  • Overenskomst mellem KL og tandlægeforeningen om tandpleje for børn og unge under 22 år hos alment praktiserende tandlæger (BUT overenskomsten)
  • Der indgås en kontrakt mellem privatpraktiserende tandlæge og den kommunale tandpleje om at overtage ansvaret for tandbehandlingen
 • Proceduren for valg af privat tandlæge børn 0 til og med 15 år
  • Forældremyndighedsindehaver sender en mail til tandplejen via digital post (se link i rød kontaktboks) hvori der indgår oplysninger om barnets navn og fødselsdag og at der ønskes behandling i privat tandlægepraksis.
  • Herefter sendes en aftale til begge myndighedsindehaveres digitale postkasse. I aftalen bekræfter I, at barnet ønsker at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis og er bekendt med retningslinjer og konsekvenser for dette. Aftalen skal sendes retur underskrevet via digital post
  • Dernæst udformes en kontrakt mellem den valgte private tandlæge og tandplejen i Lyngby-Taarbæk
  • Behandling hos en privat tandlæge kan først gå i gang, når den valgte tandlæge har underskrevet og returneret den skriftlige aftale fra den kommunale tandpleje. Aftalen sendes til tandlægens CVR-mail og forældremyndighedsindehavernes digitale postkasse
  • Ydelser, der ikke er en del af overenskomsten, kan først iværksættes efter godkendelse fra den kommunale tandpleje
  • Flytter du til en anden kommune, skal der indgås ny aftale med tilflytningskommunen
 • Procedure for valg at privat tandlæge unge 16-18 år
  • Myndighedsindehaver sender en mail til tandplejens administration via digital post (se link i rød kontaktboks) hvori der indgår oplysninger om den unges navn og fødselsdag og at der ønskes behandling i privat tandlægepraksis
  • Herefter sendes en aftale til alle myndighedsindehaveres digitale postkasse. I aftalen bekræfter I, at den unge ønsker at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis og er bekendt med retningslinjer og konsekvenser for dette. Aftalen skal sendes retur i underskrevet stand via digital post
  • Dernæst udformes en kontrakt mellem den valgte private tandlæge og tandplejen i Lyngby-Taarbæk
  • Behandling hos en privat tandlæge kan først gå i gang, når den valgte tandlæge har underskrevet og returneret den skriftlige aftale fra den kommunale tandpleje. Aftalen sendes til tandlægens CVR-mail og myndighedsindehavernes digitale postkasse
  • Ydelser, der ikke er en del af overenskomsten, kan først iværksættes efter godkendelse fra den kommunale tandpleje
  • Flytter du til en anden kommune, skal der indgås ny aftale med tilflytningskommunen
 • Procedure for valg af privat tandlæge unge 18-20 år
  • Du skal sende en henvendelse via digital post (se link i rød kontaktboks) til tandplejens administration hvor du skriver: Dit navn og fødselsdag og at du ønsker behandling i privat
  • Herefter sendes en aftale til din digitale postkasse. I aftalen bekræfter du, at du ønsker at modtage din tandplejetilbud i privat praksis og er bekendt med retningslinjer for dette. Aftalen skal sendes retur til tandplejen i underskrevet stand via digital post
  • Dernæst udformes en kontrakt mellem den valgte private tandlæge og tandplejen i Lyngby-Taarbæk
  • Behandling hos en privat tandlæge kan først gå i gang, når den valgte tandlæge har underskrevet og returneret den skriftlige aftale fra den kommunale tandpleje. Aftalen sendes til tandlægens CVR-mail og din digitale postkasse
  • Ydelser, der ikke er en del af overenskomsten, kan først iværksættes efter godkendelse fra den kommunale tandpleje
  • Flytter du til en anden kommune, skal der indgås ny aftale med tilflytningskommunen