Gå til hovedindhold
Du er her:

Indledende undersøgelser

Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med Hovedstadsområdets Regnvandsforum fået udarbejdet to rapporter af COWI i 2018-19.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med Hovedstadsområdets Regnvandsforum fået udarbejdet to rapporter af COWI i 2018-19. Rapporterne belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser ved stormflod og havvandstigninger i Taarbæk, samt hvilke konkrete tiltag, der ville kunne minimere konsekvenserne og omkostningerne.

Ifølge rapporterne vil fremtidens stormflodsudbredelser særligt påvirke strækningen fra Taarbæk Havn til Bellevue. Rapporterne konkluderer, at den nuværende kystsikring i Taarbæk ikke er holdbar ift. fremtidens stormfloder, der forventes at forekomme hyppigere.

En oversvømmelse af Taarbæk vil betyde oversvømmelse af private grunde og kommunale arealer, hvilket vil være forbundet med store økonomiske tab samt potentielt tab af vigtig bygningsarv, da Taarbæk er en by med en lang og betydningsfuld historie afspejlet i bygningsmassen. Se evt. udpegningerne af bevaringsværdige bygninger i Lokalplan 233 og 290.

I COWI-rapporterne vurderes den samlede skadesomkostning ved stormflod og havvandstigninger i Taarbæk til at være 137 mio. kr. over de kommende 100 år, såfremt der ikke sker en yderligere beskyttelse af kyststrækningen. Rapporterne konkluderer, at etablering af kystsikring i Taarbæk er omkostningseffektivt, og at der er en samfundsøkonomisk positiv businesscase ved at igangsætte arbejdet.

Læs rapporten om de samfundsøkonomiske konsekvenser.

Læs rapporten om de konkrete tiltag, der kan minimere konsekvenserne.

Vidste du…?

Realdania og Miljøministeriet har tildelt 1,0 mio. kr. til arbejdet med Kystsikring i Taarbæk ifm. deres ansøgningsrunde for plan- og procesprojekter under overskriften "Byerne og det stigende havvand".

Læs mere om "Byerne og det stigende havvand"