Gå til hovedindhold
Du er her:

Visioner og målsætninger for integration

Målgruppen for Lyngby-Taarbæk Kommunes visioner og målsætninger for integrationsområdet, er primært flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Andre nyankomne borgere, herunder udlændinge fra vestlige og ikke-vestlige lande som eksempelvis indvandrere, andre familiesammenførte, udenlandske studerende, expats m.fl. er omfattet af de mere overordnede visioner og målsætninger.

Vision for integrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune

”At adgang til og deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, skal være det væsentligste element i alle flygtninges integrationsforløb, for derved at sikre vellykket integration bredt set.

At alle nyankomne borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune deltager som aktive medborgere på lige fod med andre borgere i det politiske, økonomiske, arbejdsmæssige. sociale og kulturelle liv med respekt for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer”.

Målsætninger for integrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Integration betragtes som et fælles ansvar, og indsatsen bør derfor udøves i et koordineret og helhedsorienteret samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor samt civilsamfundet.

Disse tre sektorer skal bidrage til opnåelse af følgende målsætninger:

  • At integration på arbejdsmarkedet eller i uddannelsestilbud prioriteres som det væsentligste element i den kommunale indsats, for at sikre en vellykket integration samlet set.
  • At nyankomne borgere har forståelse for og accepterer samfundets grundlæggende værdier og normer.
  • At nyankomne borgere gøres bekendt med pligter i samfundet samt sikres de samme rettigheder og muligheder som andre borgere, ud fra pågældendes ressourcer og forudsætninger.
  • At nyankomne borgere behandles ligeværdigt og med respekt for forskellighed.
  • At nyankomne borgere føler sig velkomne, har lyst til at engagere sig og samtidig har mulighed for at bevare egen oprindelse.
  • At nyankomne borgere lærer det danske samfund at kende og det danske sprog, så de kan fungere i samfundet på lige fod med øvrige borgere, i demokratiske, sociale og arbejdsmæssige sammenhænge.
  • At der skabes kontakt og netværk mellem nyankomne borgere og danskere.
  • At skabe kulturforståelse og bevidsthed om, at effektiv integration fordrer gensidig indsats blandt både de borgere, som skal være en del af samfundet, og de borgere, som skal åbne op for de nye borgere i samfundet.
  • At skabe en positiv indstilling til mangfoldighed, og den dynamik, læring, udvikling og nye veje i vores samfund, som forskelligheden kan bidrage til.
  • At såvel nyankomne borgere som danskere accepterer og inkluderer hinanden som en del af og som medborgere i samfundet.