Gå til hovedindhold
Du er her:

Privat børnepasning

Du kan få økonomisk tilskud fra kommunen til privat børnepasning, i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud

Du kan også vælge en privat pasningsordning, mens du venter på en plads i en vuggestue, dagpleje eller børnehave.

Tilskuddet til privat pasning kan gives fra dit barn er seks måneder til og med seks år, eller indtil barnet begynder i skole/SFO.

Hovedsproget i en privat pasningsordning skal være dansk.

Du kan som forældre enten købe en plads i en allerede godkendt privat pasningsordning, eller du kan selv ansætte en børnepasser, som du bliver arbejdsgiver for.

Find svar på dine spørgsmål om privat børnepasning her

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker privat børnepasning?

  Du skal bruge linket på denne side, og inde på den Digitale Pladsanvisning, skal du under siden Tilskud til pasning, søge om ordningen.

  Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra vores dagplejekontor, som står for godkendelse af børnepasseren og pasningsstedet.

  Når ordningen er godkendt, vil du modtage brev med yderligere informationer.

 • Hvor meget kan jeg få i tilskud til ordningen i 2024?

  Tilskuddets størrelse afhænger dels af, hvor mange timer ugentligt du bruger den private pasningsordning, dels af dit barns alder.

  Fra den måned dit barn fylder seks måneder og indtil den måned, hvor dit barn fylder tre år, beregnes tilskuddet ud fra de dokumenterede pasningsudgifter. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af udgifterne, dog max. 7.434 kr. pr. måned. 

  Fra den måned dit barn fylder tre år, og indtil dit barn starter i skole/ tidlig SFO, kan tilskuddet ligeledes højst udgøre 75 % af dine dokumenterede pasningsudgifter, dog max. 4.017 kr. pr. måned. 

  Du skal altså selv som minimum dække 25 % af de faktiske pasningsudgifter.

 • Hvordan får jeg udbetalt tilskuddet?

  Kvittering på lønudbetalingen til den private børnepasser/pasningsordning, skal fremsendes på mail til Pladsanvisningen senest den 29. i måneden. 

  Tilskuddet vil blive indsat på din NemKonto ved udgangen af måneden. Dette afhænger dog af, hvornår vi får besked om godkendelsen af ordningen. Tilskuddet er forudbetalt.

  Du kan kontakte Pladsanvisningen, for at få oplyst hvornår tilskuddet udbetales første gang.

  Til orientering kan det oplyses, at Lyngby-Taarbæk Kommune indberetter den månedlige udbetaling til din private børnepasser til Skat.

 • Hvem skal godkende ordningen?

  Kommunen skal godkende den private pasningsordning/pasningsaftale, for at du kan få tilskud.

  Den private pasningsordning skal leve op til en række lovbestemte og kommunale krav. Fx skal børnepasseren have tilstrækkelige danskkundskaber, og kunne sikre et trygt læringsmiljø for dit barn.

 • Føres der tilsyn med ordningen?

  Ja. Kommunen fører løbende tilsyn med private pasningsordninger.

 • Kan jeg få søskendetilskud til ordningen?

  Ja. Søskendetilskud på 50% af forældrenes egenbetaling, ydes til den/de pladser, hvor bruttodriftsudgiften for en plads er lavest. Det betyder der hvor differencen i mellem bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) og selve taksten for pladsen er lavest.

  Hvis søskendetilskuddet går til dit barn, der er i en privat pasningsordning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud, og svarer til halvdelen af den takst, du ville have betalt, hvis dit barn gik i et kommunalt dagtilbud.

  Har du børn i privat pasning, får du kun søskenderabat på 85% af søskenderabatten af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.

 • Kan jeg få fripladstilskud?

  Nej. Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt at få nedsat egenbetaling til en privat pasningsordning.

 • Kan jeg have en plads i et dagtilbud og privat børnepasning samtidig?

  Hvis du som forældre eller enlig forsørger har et arbejdsbetinget behov for pasning i mindst 10 timer om ugen, uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan du vælge et kombinationstilbud.

  Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud til reduceret takst kombineret med tilskud til fleksibel pasning (som foregår privat) uden for institutionens åbningstid.

  Den fleksible pasning, man får tilskud til, og tiden i dagtilbuddet må ikke overstige 49 timer om ugen. Du skal selv arrangere den fleksible private pasning, men kommunen skal godkende aftalen og børnepasseren.

  Reglerne for et Kombinationstilbud 

 • Jeg vil gerne være privat børnepasser, hvad gør jeg?

  Du kan læse mere om ordningen og hvad den kræver, længere nede på siden under 'Private pasningsordninger - information og retningslinier'

 • Hvornår stopper udbetalingen af tilskud?

   

  • Fra den dag dit barn er indmeldt i et andet dagtilbud, eller i børnehaveklasse.

    
  • Når du eller din private passer opsiger ordningen (med 14 dages varsel). Opsigelsen bør vær skriftlig og underskrevet.

    
  • Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt. Kontakt din tilsynsførende pædagog, hvis denne situation opstår.

    
  • Hvis Privat Pasning har mistanke om, at aftalen er proforma.

    
  • Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at din Private Pasningsordning ikke længere er pædagogisk eller sikkerhedsmæssig forsvarlig.

    
  • Hvis du flytter fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilskuddet stopper senest den dato, du fraflytter kommunen.

    
  • Hvis du ikke længere har fælles bopæl med barnet.

    
  • Seneste den 31. juli det år, hvor dit barn skal starte i børnehaveklasse
 • Hvad var tilskuddet i år 2021?

  Tilskuddets størrelse afhænger dels af, hvor mange timer ugentligt du bruger den private pasningsordning, dels af dit barns alder.

  Fra den måned dit barn fylder seks måneder og indtil den måned, hvor dit barn fylder tre år, beregnes tilskuddet ud fra de dokumenterede pasningsudgifter. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af udgifterne, dog max. 6.776 kr. pr. måned.

  Fra den måned dit barn fylder tre år, og indtil dit barn starter i skole/ tidlig SFO, kan tilskuddet ligeledes højst udgøre 75 % af dine dokumenterede pasningsudgifter, dog max. 3.869 kr. pr. måned. Du skal altså selv som minimum dække 25 % af de faktiske pasningsudgifter.

 • Hvad var tilskuddet i år 2022?

  Tilskuddets størrelse afhænger dels af, hvor mange timer ugentligt du bruger den private pasningsordning, dels af dit barns alder.

  Fra den måned dit barn fylder seks måneder og indtil den måned, hvor dit barn fylder tre år, beregnes tilskuddet ud fra de dokumenterede pasningsudgifter. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af udgifterne, dog max. 7.307 kr. pr. måned.

  Fra den måned dit barn fylder tre år, og indtil dit barn starter i skole/ tidlig SFO, kan tilskuddet ligeledes højst udgøre 75 % af dine dokumenterede pasningsudgifter, dog max. 4.155 kr. pr. måned. Du skal altså selv som minimum dække 25 % af de faktiske pasningsudgifter.

 • Hvad er tilskuddet i år 2023?

  Tilskuddets størrelse afhænger dels af, hvor mange timer ugentligt du bruger den private pasningsordning, dels af dit barns alder.

  Fra den måned dit barn fylder seks måneder og indtil den måned, hvor dit barn fylder tre år, beregnes tilskuddet ud fra de dokumenterede pasningsudgifter. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af udgifterne, dog max. 7.305 kr. pr. måned. Tilskuddet ændres fra d. 01.06.2023 til max 7.276 kr. pr. måned, og det ændres igen fra d. 01.09.2023 til max 7.046 kr. pr. måned.

  Fra den måned dit barn fylder tre år, og indtil dit barn starter i skole/ tidlig SFO, kan tilskuddet ligeledes højst udgøre 75 % af dine dokumenterede pasningsudgifter, dog max. 4.101 kr. pr. måned. Tilskuddet ændres fra d. 01.06.2023 til max 4.087 kr. pr. måned, og det ændres igen fra d. 01.09.2023 til max 4.073 kr. pr. måned.

  Du skal altså selv som minimum dække 25 % af de faktiske pasningsudgifter.