Gå til hovedindhold
Du er her:

Fraflytning

Når du fraflytter Lyngby-Taarbæk Kommune, kan dit barn fortsat beholde sin plads i dagtilbuddet, SFO eller klub her i kommunen.

Find svar på dine spørgsmål her

 • Hvordan opskriver jeg mit barn i min nye kommune?

  Kommunerne har forskellige anvisningsregler, og du skal derfor kontakte Pladsanvisningen i din nye kommune vedr. opskrivning dertil.

 • Hvad koster det, hvis jeg beholder pladsen i vores nuværende kommune?

  Hvis bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) i dagtilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune er dyrere end et tilsvarende dagtilbud i din nye bopælskommune, skal du selv betale merudgiften. Hvis bruttodriftsudgiften i dagtilbuddet er billigere, vil din egenbetaling blive tilsvarende mindre.

  OBS - Taksten du opkræves er en udregnet takst jf. lovbekendtgørelse 748 af 20. juni 2016 §41.

  Du kan kontakte Pladsanvisningen i din nye kommune for at få oplyst den præcise takst, da der i nogle tilfælde kan være stor forskel på den takst du betaler nu til den nye takst.

  Du har dog altid som udgangspunkt selv pligt at sikre at kommunerne har fået besked, og du opkræves den korrekte forældrebetaling

 • Er der søskenderabat, når man har plads i en anden kommune?

  Ja. Hvis du har minimum to børn indmeldt på samme tid, så gives der automatisk 50% i søskenderabat på den/de pladser, hvor det kommunale tilskud er lavest. Det betyder der hvor differencen i mellem bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) og selve taksten for pladsen er lavest.

  Dette sker også automatisk selvom dine børn skulle være indmeldt i hver sin kommune.

  Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, og sammenbragte børn med ophold i hjemmet (samme folkeregisteradresse).

  Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

 • Skal jeg selv udmelde mit barn fra sit nuværende dagtilbud?

  Ja, når du accepterer en plads i jeres nye kommune, så skal du selv gå ind og udmelde dit barn fra sin plads her, med minimum 1 måneds varsel.

  Du skal  altid selv være opmærksom på, at Pladsanvisningen har modtaget oplysningerne, og at du opkræves den korrekte forældrebetaling for pladsen.

 • Skal jeg ansøge om økonomisk friplads igen når jeg flytter?

  Ja det skal du.

  Din økonomiske friplads overføres ikke automatisk kommunerne i mellem, så når du er fralyttet Lyngby-Taarbæk Kommune, så kan du gå ind og ansøge om friplads i den nye kommune.

  Du skal altid ansøge om økonomisk friplads i din bopælskommune, selvom du beholder pladsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, da det er bopælskommunen der opkræver forældrebetalingen.  

 • Hvilken kommune opkræver mig for pladsen?

  Det er altid din bopælskommune, der opkræver dig for pladsen.

  Du har dog altid som udgangspunkt selv pligt at sikre at kommunerne har fået besked, og du opkræves den korrekte forældrebetaling

 • Er juli måned betalingsfri, når jeg har et dagtilbud i en anden kommune?

  Nej, så opkræves du forældrebetaling i 12 måneder, og dermed også i juli måned.

 • Både Lyngby-Taarbæk Kommune og fraflytningskommunen opkræver forældrebetaling?

  Forbliver dit barn indmeldt i sit dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, så skal din nye bopælskommune opkræve for pladsen fra den dato, hvor I er registreret med bopæl i den nye kommune.

  Lyngby-Taarbæk Kommune stopper opkrævningen her dagen før flyttedatoen. Opkræves du stadig for pladsen af Lyngby-Taarbæk Kommune, eller har du allerede betalt for pladsen efter flyttedatoen, kan du kontakte Pladsanvisningen.

 • Kan mit barn have to pladser samtidigt?

  Nej det kan det ikke.

  Derfor er det altid meget vigtigt at du har udmeldt dit barn fra sit nuværende dagtilbud, når du accepterer en plads i et nyt dagtilbud.

Sletning fra ventelisten

Hvis du fraflytter Lyngby-Taarbæk Kommune, men endnu ikke har fået tilbudt en plads i et dagtilbud i kommunen, slettes du automatisk fra ventelisterne, hvis du ikke har givet anden besked til Pladsanvisningen, senest 14 dage efter din folkeregisteradresse er ændret.