Gå til hovedindhold
Du er her:

Hvad er feriereglerne, når du får økonomisk hjælp?

Her kan du læse om feriereglerne, hvis du er på kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, revalidering, ledighedsydelse og selvforsørgelse og hjemrejseydelse.

Du skal kontakte din sagsbehandler i jobcentret for at søge ferie.  Du skal søge ferie, senest 14 dage før du påtænker at holde ferie.

Jobcentret kan godkende din ferie, men det er Udbetalingsafdelingen som afgør, om du har ret til ferie med ydelse.

Din ret til ferie er afhængig af hvilken forsørgelsestype du modtager.

Vær opmærksom på, at hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, så har du ikke ret til at holde ferie med ydelse.

Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

 • har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og
 • har aftalt med dit jobcenter, hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen.

Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen. 

Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

 • du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den
 • din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder.

Ferieregler for dig, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp

 • Hvad sker der hvis jeg vil holde ferie selv om jeg ikke kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp samtidig?

  Opfylder du ikke kravet om 12 måneders sammenhængende uddannelses- eller kontanthjælp, men ønsker alligevel at holde ferie, så kan du ikke få hjælp i den periode. Du vil derfor blive trukket i din uddannelses- eller kontanthjælp, svarende til det antal dage, du holder ferie.

  Ønsker du at holde ferie uden uddannelses- eller kontanthjælp skal du være opmærksom på, at din uddannelses- eller kontanthjælp vil blive stoppet, indtil du genoptager kontakten til dit jobcenter igen.

  Modtager du selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med din ydelse. Vælger du at holde ferie for egen regning og rejser til udlandet i mere end 2 måneder pr. år, vil det udskyde tidspunktet for, hvornår du igen har ret til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

 • Hvordan beregner jeg mit ferieår?

  De 4 ugers ferie du må holde, er pr. ferieår. Du må højst holde 2 uger ad gangen.

     

  Ferieåret er individuelt for alle og afhænger af, hvornår man er startet med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. 

  Eksempel:

  Hvis du starter med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp den 1. april 2016, vil du først have optjent ret til at holde 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp fra den 1. april 2017.

  Dit ferieår vil i dette tilfælde være 1. april 2017 – 31. marts 2018.

 • Hvornår er der tale om 12 uafbrudte måneder?

  De 4 ugers ferie du må holde, er pr. ferieår. Du må højst holde 2 uger ad gangen.

     

  Ferieåret er individuelt for alle og afhænger af, hvornår man er startet med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. 

  Eksempel:

  Hvis du starter med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp den 1. april 2016, vil du først have optjent ret til at holde 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp fra den 1. april 2017.

  Dit ferieår vil i dette tilfælde være 1. april 2017 – 31. marts 2018.

 • Hvornår skal jeg varsle ferien?

  Du skal give dit jobcenter eller beskæftigelsescenter besked om, at du vil holde ferie, før du holder ferie. Hvis du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie, efter du har holdt ferie, vil du blive trukket i din uddannelses- eller kontanthjælp svarende til den periode, du har holdt ferie.

  Når du har aftalt ferie med dit jobcenter eller beskæftigelsescenter er det under den forudsætning, at du på tidspunktet for afholdelse af din ferie stadig opfylder kravet om at have modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder.

  Får du godkendt din ferie af jobcenteret lang tid før du planlægger at holde ferie, skal du stadig kontakte dit jobcenter 14 dage før du skal holde ferie for at få bekræftet, at du stadig kan få uddannelses- eller kontanthjælp under din ferie.

 • Hvad sker der, hvis jeg bliver syg, mens jeg holder ferie?

  Der kan ikke gives erstatningsferie, hvis du bliver syg, mens du holder ferie.

 • Hvad sker der, hvis min uddannelses- eller kontanthjælp afbrydes?

  Hvis din uddannelses- eller kontanthjælp afbrydes, har du ikke længere ret til uddannelses- eller kontanthjælp under ferie.

  Det gælder også selvom du på forhånd har aftalt med dit jobcenter, at du må holde ferie med uddannelses- eller kontanthjælp.

  For at kunne modtage uddannelses- og kontanthjælp under ferie, skal du have modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder.

  Ønsker du at holde ferie uden uddannelses- eller kontanthjælp, skal du være opmærksom på, at din uddannelses- eller kontanthjælp vil blive stoppet, indtil du genoptager kontakten til dit jobcenter igen.

 • Hvad sker der, hvis jeg holder ferie uden selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp og er rejst ud af Danmark i min ferie?

  Hvis du er rejst ud af Danmark i den periode, hvor du vælger at holde ferie for egen regning, og du er udrejst på udbetalingsdagen (sidste hverdag i måneden), vil du ikke få ydelse for hele den måned, der ligger op til udbetalingen, dog afhængig af din udrejseperiode – se eksemplerne nedenfor

  Eksempel 1:

  Er du udrejst i perioden 28. juni – 5. juli, betyder det, at du har ret til at få udbetalt din ydelse for perioden, 1. – 27. juni selvom du ikke er her i landet på udbetalingsdagen, da din udrejseperiode ikke overstiger hvad der svarer til en normal ferie på 3 uger. 

  Når du i sådan situation kommer hjem igen, og eventuelt fortsat har brug for ydelse, skal du møde i Jobcentret og igen stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobcentret vil give Ydelsesservice besked på at du er kommet hjem, og din ydelse vil blive genoptaget til udbetaling.

  Eksempel 2:   

  Er du for eksempel udrejst i perioden 15. juli – 15. august, betyder det, at du ikke er i Danmark på udbetalingstidspunktet den 31. juli. Du vil derfor ikke få udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp for hele juli måned.

     

  Når du i sådan en situation kommer hjem igen, og eventuelt fortsat har brug for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, skal du møde op i Jobcentret og stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal igen søge selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp på ny, da du har været uden ydelse i mere end en måned.

  Modtager du selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og vælger at holde ferie i udlandet i mere end 2 måneder pr. år, vil det udskyde tidspunktet for, hvornår du igen har ret til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

 • Har jeg mulighed for at få hjælp, hvis der er ferielukket på min arbejdsplads?

  Er der ferielukket på din arbejdsplads, og har du ikke været ansat så længe, at du har optjent ret til at holde ferie med løn eller feriepenge, kan du evt. have ret til integrationsydelse, ydelse i den periode din arbejdsplads er lukket.

  Når vi skal se på, om du har ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, når din arbejdsplads holder ferielukket, er det de almindelige regler for kontanthjælp, der gælder. Disse regler kan du læse mere om i guiden for uddannelses- og kontanthjælp. Har du fx formue, vil du som udgangspunkt ikke have ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

  Vi ser også på, om du har haft mulighed for selv at spare op til at kunne holde ferien. Har du fx været ansat i 6 måneder og fra start af ansættelsesforholdet været bekendt med ferielukningen, vil vi formentlig vurdere, at du selv burde have sparet op til ferien. Det vil som udgangspunkt betyde, at vi giver dig afslag på hjælp for perioden, hvor din arbejdsplads holder ferielukket.

  Hvis du har ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, når din arbejdsplads holder ferielukket, ser vi desuden på, om beløbet skal være mod tilbagebetaling. Her ser vi bl.a. på din mulighed for at starte med at betale tilbage inden for kortere tid. 

  Det er vigtigt, at du søger inden, din arbejdsplads holder ferielukket, da man ikke kan søge om hjælp for en periode, der er overstået.

  Mulighederne for hjælp når der er ferielukket på din arbejdsplads gælder, uanset om du er ansat på ordinære vilkår eller i løntilskud.

  For at vi kan finde ud af, om du har ret til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, når din arbejdsplads holder ferielukket, skal du søge via vores digitale ansøgning.

 • Hvad sker der, hvis jeg har feriepenge eller et feriekort?

  Har du et feriekort eller feriepenge, skal du bruge feriepengene først, da feriepengeperioden indgår i de 4 ugers ferie pr. ferieår, du maksimalt må holde, når du modtager uddannelses- eller kontanthjælp.   Du skal være opmærksom på, at der vil ske fradrag i din uddannelses- eller kontanthjælp svarende til det antal dage, dine feriepenge er beregnet til at dække.

  Eksempel:  Ifølge ferieloven svarer en ferieuge til 5 dage med feriegodtgørelse. Ifølge aktivloven får man uddannelses- eller kontanthjælp for alle 7 dage i ugen. Det vil sige, at en ferieuge svarer til 7 kontanthjælpsdage.  

  Hæver du dine feriepenge uden at holde ferie, skal du være opmærksom på, at feriepengene vil blive modregnet i din uddannelses- eller kontanthjælp som en indtægt. Det betyder, at dine feriepenge vil blive modregnet i din uddannelses- eller kontanthjælp krone for krone

  Særligt omkring feriepenge fra feriekonto  Hvis du ikke har dine feriepenge på et feriekort, står de hos Feriekonto.

  Hvis du har feriepenge til gode fra sidste ferieår, skal du være opmærksom på, at feriepengene automatisk bliver udbetalt ved ferieårets afslutning, hvis beløbet er mindre end 2250 kr. 

  Eksempel:  Du har optjent feriepenge i perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 svarende til 1850 kr. Dette beløb får du automatisk udbetalt omkring den 30.04.2015.

  Dine feriepenge udbetales også automatisk, hvis dine feriepenge ved ferieårets start er mindre end 1500 kr. efter skat.   Eksempel: Du har optjent feriepenge i perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 svarende til 1250 kr. Dette beløb får du automatisk udbetalt omkring den 01.05.2015.

  Selvom du ikke selv vælger at få udbetalt pengene vil de stadig blive modregnet i din uddannelses- eller kontanthjælp.