Gå til hovedindhold
Du er her:

Vielse uden for Frieboeshvile

I Lyngby-Taarbæk kommune kan man også blive viet uden for Frieboeshvile og vi gør alt for at give jer en dejlig dag, uanset hvor den foregår. Med hjælp fra Benny Andersen er der lavet et særligt vielsesritual, som er helt unik for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vielser uden for Frieboeshvile

Hvis I ønsker en vielse uden for Frieboeshvile, skal I være opmærksomme på følgende:

  • I skal selv træffe aftale med borgmesteren eller et medlem af Lyngby-Taarbæk Kommunes Kommunalbestyrelse, kontaktoplysninger kan ses under Kommunalbestyrelsen medlemmer.
  • Hvis vielsen skal foregå i en af kommunens parker eller grønne områder, skal I søge skriftlig tilladelse hos Center for Areal og Ejendomme. Læs her om, hvordan I søger tilladelse til lån af arealet.
  • Vær endvidere opmærksom på, at I også i nogle tilfælde alt efter størrelsen på jeres arrangement skal søge tilladelse hos skovfogeden i Naturstyrelsen, hvis I ønsker at bliver viet på offentlig grund fx Dyrehaven, da ikke alle aktiviteter er tilladt.
  • Når I har truffet aftale med Borgmesteren eller et af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, skal I give vielseskontoret besked herom sideløbende med, at I udfylder og indsender en ægteskabserklæring. Skriv gerne i bemærkningsfeltet,hvem der skal foretage vielsen.
  • I kan også træffe aftale med en giftefoged fra en anden kommune. Er dette tilfældet skal prøvelsesattesten afleveres til denne kommune og Lyngby-Taarbæk kommune har ikke noget at gøre med vielsen. Vær dog opmærksom på pkt. 2 og 3.

Prøvelsesattest

Har I fået lavet prøvelsesattesten i en anden kommune skal originalen indsendes til vielseskontoret.

Sagsgang og frister

Samtlige dokumenter samt oplysning om, hvilket kommunalbestyrelsesmedlem, der skal forestå vielsen skal være vielseskontoret i hænde senest 15 arbejdsdage før vielsesdatoen. 

Når den elektroniske ægteskabserklæring samt eventuelle påkrævede dokumenter er modtaget i vielseskontoret, vil der være op til 15 arbejdsdages ekspeditionstid, såfremt der ikke er udenlandske dokumenter involveret.

Udenlandske dokumenter

Hvis der er udenlandske dokumenter involveret, kan ekspeditionstiden ikke fastsættes, da det kan blive nødvendigt at få dokumenterne ratificeret ved en anden myndighed.

Spørgsmål

Har I spørgsmål til vielse, kan I kontakte os på oplysningerne under kontakt.