Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilskud til aktiviteter for ældre

Det er tid til at søge om tilskud til aktiviteter for ældre efter § 79 i Lov om Social Service

Hvert år afsætter kommunalbestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Kommune ca. 0,4 millioner kroner til tilbud og aktiviteter, som skal understøtte tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for kommunens ældre borgere.

Tilskuddet bevilges efter § 79 i Lov om Social Service. I år fordeles tilskud for årene 2023 og 2024.

Yderligere informationer til dig som gerne vil søge om tilskud

 • Det kan du søge om

  Der kan søges om tilskud til aktiviteter og tilbud bredt forstået. Det kan fx være udflugter, underholdning, udstyr, foredrag, sociale arrangementer, udgifter til drift af lokaler eller til leje af lokaler til aktiviteter, der opfylder kriterierne for støtte.

 • Målgruppe

  Aktiviteterne skal være ”generelle” og ”åbne” det vil sige, at alle, der falder inden for målgruppen skal være velkomne. Målgruppen for § 79-midlerne er: Borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune på 60 år og opefter og/eller førtidspensionister.

 • Kriterier for tildeling af tilskud

  Det er kommunalbestyrelsen, der har fastsat kriterierne for tildeling af tilskud. Mindst ét (men gerne flere) af kriterier nedenfor skal være opfyldt, for at der kan ydes tilskud. Aktiviteterne skal:

  • Fremme sundhed, livskvalitet og trivsel samt giver den enkelte borger et værdifuldt livsindhold
  • Forebygge og bekæmpe social isolation og ensomhed gennem deltagelse i socialt samvær
  • Fremme borgernes fysiske formåen og vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder, således at flere borgere i en høj alder fortsat er i stand til at klare sig og er fysisk aktive.
 • Hvad skal der stå i ansøgningen?

  I ansøgningen skal I beskrive, hvorfor I opfylder et eller flere af de nævnte kriterier. I skal også beskrive, hvad I søger tilskud til, og vedlægge et budget for brugen af tilskuddet. I skal oplyse, hvor mange brugere, der er af den aktivitet, der søges tilskud til samt hvor mange medlemmer, der er af foreningen/organisationen. Vi skal også vide, hvor mange af brugerne, der evt. ikke bor i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Endelig skal vi vide, om I søger tilskud for ét år eller for både 2023 og 2024.

  Hvis I har modtaget andre tilskud til jeres forening/organisation skal I også oplyse om dette.

 • Efter bevillingen

  Når regnskabsåret er gået, skal I fremsende regnskab som dokumentation på, at tilskuddet er brugt i overensstemmelse med bevillingen.

  Hvis I ikke får brugt tilskuddet, er der krav om, at det betales tilbage til kommunen.

 • Proces
  1. Ansøgningsfrist 30. august 2022
  2. Administrativ sagsbehandling, der fører til en indstilling til Ældre- og Omsorgsudvalget
  3. 22. september 2022: Møde i Ældre- og Omsorgsudvalget. Udvalget beslutter fordeling af puljen.
  4. Ultimo oktober 2022: Skriftlig svar på ansøgninger.