Gå til hovedindhold
Du er her:

Opgaveudvalget for bæredygtighed

Udvalget skal samarbejde om projekter og en proces der er med til at sørge for, at Bæredygtighedsstrategien inddrages i flere aspekter i samarbejdet mellem kommune og borgere, kommune og erhverv samt erhverv og borgere

Hvad er Bæredygtighedsstrategien?

Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 4 marts 2021. Bæredygtighedsstrategien koncentrerer sig om tre fokusområder: 

I arbejdet med CO2, energi og transport går vi efter:

 • 70% mindre CO2-udledning i 2030
 • Fossilfri energiforsyning i Lyngby-Taarbæk
 • Energibesparelser i nyt og eksisterende byggeri
 • Styrket grøn mobilitet

I arbejdet med natur og klimatilpasning går vi efter:

 • Øget biodiversitet i haver og på offentlige arealer
 • Mindre urenset spildevand i vandløb, søer og Øresund
 • Grøn klimatilpasning der mindsker risiko for oversvømmelse

I arbejdet med ansvarligt forbrug går vi efter:

 • Bæredygtig forbrugskultur med flere bæredygtige varer og ydelser
 • Mindske den samlede mængde affald
 • Øge andelen af affald der genanvendes

Udvalgets arbejde udspringer af Bæredygtighedsstrategien, og skal hjælpe i processen med at implementere denne.

Opgaveudvalgets medlemmer

Det er en kreds af kommunalpolitikere og ledende medlemmer fra kommunens erhvervsliv og civilsamfund, som skal være med til rådgive kommunalbestyrelsen og fremme implementeringen af kommunens bæredygtighedsstrategi "Sammen om et Bæredygtigt Lyngby-Taarbæk 2020-2050".

Udvalget består af 13 medlemmer:

 • Gitte Kjær-Westermann (B), formand
 • Michael M. Jørgensen (C), næstformand
 • Casper Strunge (C)
 • Niels Haxthausen (F)
 • Bodil Kornbek (A)
 • Marianna Lubanski, adm. direktør, Science City Lyngby
 • Michael Knørr Skov, Markedsdirektør, COWI
 • Charlotte Mark, managing director, Microsoft Development Center
 • Anders B. Møller, Campusdirektør, DTU
 • Flemming Horn Nielsen, adm. direktør Lyngby-Taarbæk Forsyning
 • Hans Andersen, Senior director i Sustainability, DEAS
 • Casper von de Ahé, Center Manager, Danske Shoppingcentre
 • Preben Mac, Formand for Lyngby Almennyttige Boligselskab
Opgaveudvalg for bæredygtighed

Opgaveudvalgets arbejde

Med udvalget er der et ønske om at samle stærke kræfter, der kan mobilisere aktører og netværk, modne partnerskaber og sætte retning på borgerrettede aktiviteter og dialogprocesser - alt for at skabe et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk.

Udvalget tager udgangspunkt i Bæredygtighedsstrategien og interesserer sig for emner som: Ansvarligt forbrug, Biodiversitet, Borgerinvolvering, Bygninger, Data, Energi, Trafik, Vand og Samarbejde.

Der arbejdes nu på en samlet arbejdsplan for udvalget og en prioritering af indsatser, som udvalget kan medvirke til at fremme.

Citat:

“Jeg er meget optaget af, at kommunen bliver klimaneutral, gerne allerede i 2030, med blandt andet grøn transport, ansvarligt forbrug og med en forbedret biodiversitet. Med vores udvalg kan vi nå ud til rigtigt mange borgere, og jeg glæder mig til at have et stærkt samarbejde til fælles fodslag"

Gitte Kjær-Westermann (B), formand i opgaveudvalget