Gå til hovedindhold
Du er her:

Boliger for ældre og handicappede

Kommunen tilbyder boliger til ældre og andre borgere med særlige helbredsmæssige eller sociale behov. Disse typer boliger er forbeholdt ældre borgere samt borgere, der lever med et fysisk handicap.

For at komme i betragtning til en ældrebolig skal du på ansøgningstidspunktet som hovedregel have behov for en specialindrettet bolig og ikke kunne bebo en almindelig hensigtsmæssig bolig i stueplan eller med elevator.

Boligerne for ældre og handicappede er fordelt på to kategorier: handicapegnet bolig og ældrevenlig bolig.

Handicapegnet bolig

Kategorien omfatter i alt 247 boliger.

Kriterier for godkendelse til denne type bolig:

  • Du skal have behov for en handicapegnet bolig.
  • Du skal have særlige helbredsmæssige problemer, der medfører, at du inden døre er afhængig af gangredskaber som fx rollator eller kørestol.
  • Du kan ikke bebo en almindelig hensigtsmæssig bolig i stueplan eller med elevator.

Borgere, som er godkendt i egen bopælskommune til denne kategori, har mulighed for frit at søge ældrebolig i en anden kommune.

Ældrevenlig bolig

Kategorien omfatter i alt 26 boliger.

Kriterier for godkendelse til denne type bolig:

  • Du er alderspensionist.
  • Du har helbredsmæssige eller andre, fx sociale eller økonomiske, problemer, der medfører behov for anden bolig, herunder en bolig med fx forbedret indretning, placering eller adgangsforhold.
  • Du kan ikke skaffe en bolig.
  • Du kan på anden vis ikke komme i betragtning til en anden hensigtsmæssig bolig.             

Borgere, som er godkendt til denne kategori, har ikke mulighed for frit at søge ældrebolig i anden kommune.

Søg om en bolig til ældre og handicappede

Boligerne tildeles efter behov, sådan at det altid er den ansøger, der aktuelt har det største behov, der får tilbudt den første ledige bolig. Indflytning sker på samme vilkår som i almindelige lejeboliger.

Plejecenter Virumgård
Plejecenter Virumgård

Forlænget sagsbehandlingstid

Der må i øjeblikket forventes forlænget sagsbehandlingstid på 6-8 uger.