Gå til hovedindhold
Du er her:

Private Dagtilbud

I Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder vi med fem private børnehaver

Her finder du de private børnehaver

Her kan du finde svar på dine spørgsmål

 • Hvordan skriver jeg mit barn op til et privat dagtilbud?

  Du skal selv kontakte dagtilbuddet direkte.

  De har deres egne ventelister, og indskriver selv børn dertil.

 • Hvad koster det at have plads i et privat dagtilbud?

  Du skal kontakte det private dagtilbud for at få oplyst deres takst.

  Dagtilbuddet opkræver jer for pladsen.

 • Kan jeg søge om økonomisk friplads i det private dagtilbud?

  Ja, det kan du godt.

  Du skal ansøge om fripladstilskuddet via den Digitale Pladsanvisning.

  Søger du - og er berettiget til tilskuddet - vil Lyngby-Taarbæk Kommune overføre pengene til det private dagtilbud, som fratrækker fripladstilskuddet på jeres opkrævning.

  Vi dækker dog maximalt forældrebetalingen op til Lyngby-Taarbæk Kommunes takst. Det vil sige, at hvis du er berettiget til fuld økonomisk friplads, så kan der fortsat være en egenbetaling på differencen imellem vores takst og det private dagtilbuds takst.

  OBS - Det er vigtigt, at du giver Pladsanvisningen besked, når du har ansøgt om fripladstilskuddet. 

  Du skal også huske at give besked, hvis du indsender en ny ansøgning fx på grund af ændret indkomst.

 • Får jeg søskenderabat, hvis jeg har et barn i et privat dagtilbud?

  Ja, du får søskenderabat, hvis du har mere end ét barn i dagtilbud, SFO eller Fritids- og Ungdomsklub – dette gælder også, hvis dit barn har plads i en anden kommune. Søskendetilskuddet på 50% af forældrenes egenbetaling, ydes til den/de pladser, hvor det kommunale tilskud er lavest. Det betyder der hvor differencen i mellem bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) og selve taksten for pladsen er lavest.

  Der ydes dog kun 50% i søskenderabat ud fra Lyngby-Taarbæk Kommunes takst i et alderssvarende tilbud. Det vil sige, at du selv betaler differencen imellem vores takst og det private dagtilbuds takst.

  Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, og sammenbragte børn med ophold i hjemmet (samme folkeregisteradresse).

  Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

 • Skal jeg give Pladsanvisningen besked når jeg har fået en plads?

  Ja.

  Du skal oplyse Pladsanvisningen i din bopælskommune, når du har accepteret en plads i et privat dagtilbud.

  Husk også selv at udmelde fra et eventuelt nuværende dagtilbud.