Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Strategi for tidlig forebyggende indsats

Alle børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune skal have mulighed for at trives og udvikle sig. De skal vokse op og blive til livsduelige og robuste voksne, som kan indgå i fællesskaber og bidrage til vores fælles samfund.

Strategien for tidlig forebyggende indsats er Lyngby-Taarbæk Kommunes fælles pejlemærke i forhold til at skabe systematiske og fleksible indsatser, der virker og som er placeret tæt på børnene og de unges hverdag. Den er også et arbejdsredskab for de fagprofessionelle, der til daglig samarbejder med familierne og med hinanden om at skabe de bedste forudsætninger for børnene og de unges trivsel og udvikling.