Gå til hovedindhold
Du er her:

Partnerskabsaftale om en rekrutterings- og fastholdelsespakke på ældreområdet

Partnerskabsaftalen skal styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i ældreplejen

Besøg af hjemmeplejen

En ny unik 4-årig partnerskabsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og FOA skal være med til at styrke ældreområdet.

Et stigende antal ældre, mangel på sundhedsuddannede, for få ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne og ubesatte stillinger rammer både servicen og plejen samt arbejdsmiljøet og derved medarbejdernes motivation for at arbejde på ældreområdet.

For sammen at tænke nye veje og løsninger i arbejdet med fastholdelse og rekruttering har repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, medarbejdere og ledere fra ældreområdet samt repræsentanter fra FOA, det seneste halve år været i dialog. Resultatet af den stærke og inddragende dialog er en 4-årig partnerskabsaftale mellem FOA og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommunalbestyrelsen har afsat næsten 35 mio. kr. over de næste 4 år til at understøtte initiativerne i partnerskabsaftalen.

Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani, ser store muligheder i partnerskabsaftalen:

"Udfordringerne i ældreplejen er et landsdækkende problem og så store, at vi ikke kan løse dem selv. Men det skal ikke afholde os fra, at gøre hvad vi kan, for at øge arbejdsudbuddet på området. Vi vil jo gerne beholde vores dygtige og engagerede medarbejdere på ældreområdet og også gerne motivere dem til at gå op på fuld tid, så vi så vidt muligt undgår at bruge vikarer," siger Sofia Osmani: "Med partnerskabsaftalen ønsker vi at skabe rammerne for en endnu mere attraktiv arbejdsplads og samtidig være med til at inspirere flere til at tage en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet." 

Formand Tina Græsted, FOA er glad for, at Lyngby-Taarbæk Kommune som den første kommune i landet har rakt ud for at skabe denne type partnerskabsaftale:

"I FOA Social- og Sundhedsafdelingen er vi meget glade for, at Lyngby-Taarbæk som de første har rakt ud for at lave denne partnerskabsaftale. Der er mange gode initiativer i aftalen, og jeg er især glad for aftalen om at afprøve, at medarbejderne selv er meget mere involverede i planlægningen af deres arbejdstid, så det bliver nemmere at få sammenhæng mellem arbejdstid og fritid", siger Tina Græsted og fortsætter: "Jeg er ikke så naiv, at jeg forestiller mig, at en aftale som denne løser alle rekrutteringsproblemerne, men vi har sammen lagt en plan, så vi kan tage det lange seje træk. Desuden er jeg glad for, at der er afsat penge til, at eleverne kan få bedre rammer for deres uddannelse og dermed bedre tid til læring. Vi har virkelig brug for at mindske frafaldet fra uddannelserne, så vi får flere nye kvalificerede kolleger til at hjælpe i ældreplejen. Det er vigtigt, at flere unge får øjnene op for hvilket dejligt job, man har i ældreplejen, når rammerne tillader, at man bruger sin faglighed."

Jannie Hagbo, Fællestillidsrepræsentant FOA SOSU i Lyngby-Taarbæk Kommune glæder sig over aftalen og håber, at de mange gode tiltag i partnerskabsaftalen kan hjælpe Lyngby-Taarbæk Kommune godt på vej i arbejdet med rekruttering og fastholdelse:

"Som fællestillidsrepræsentant på FOA SOSU området i Lyngby Taarbæk kommune glæder det mig meget, at vi har fået lavet en partnerskabsaftale.

Der er mange rigtig gode tiltag, som vi skal arbejde med henover de næste år.

Vi har som alle andre kommuner særlig fokus på rekruttering og ikke mindst fastholdelse, og jeg håber, at nogen af de tiltag, vi skal arbejde med her, kan hjælpe os godt på vej.

Vi startede allerede i marts måned med en mini-konference, hvor der var mere end 50 kollegaer, der deltog. De kom alle sammen med bud på, hvad der skal til for at højne arbejdsmiljøet, samt hvad der skal til for, at vi fremadrettet kan rekruttere og ikke mindst fastholde. Det er mange af deres bud fra den dag, der ligger i den færdige aftale.

Der er mange tiltag i aftalen, vi forsøger at sigte bredt, da det jo ikke er til at vide, hvad det er, der skal til for, at man som medarbejder vælger Lyngby-Taarbæk Kommune, og det vil jo også altid være individuelt. Samtidig har vi lagt en struktureret plan for tæt opfølgning, så har vi mulighed for hele tiden at kunne trække i den retning, der måtte være behov for."

Formand for Ældre- og Omsorgsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, Mette Schmidt Olsen ser flere styrker i den nye partnerskabsaftale:

"Jeg er meget taknemmelig for, at så mange medarbejdere har bidraget til arbejdet med partnerskabsaftalen. Aftalen og partnerskabet med FOA er unikt og et solidt afsæt for at kunne løse nogle af udfordringerne på ældreområdet. Aftalen giver medarbejderne en lang række muligheder i deres arbejdsliv, som kan være med til at forbedre arbejdsforhold, højne faget og styrke arbejdsglæden og derved gøre en væsentlig forskel for vores borgere og deres pårørende. Vi vil i Ældre- og Omsorgsudvalget løbende følge op på indsatserne. "

Fakta

Partnerskabsaftalen er en af flere elementer i arbejdet med rekruttering og fastholdelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Indsatserne har både fokus på bedre udnyttelse af de eksisterende rammer og på mulige investeringstiltag. Indsatserne har fokus på borgernes behov for omsorg, praktisk hjælp og pleje og samtidig attraktive vilkår for medarbejderne.

Partnerskabsaftalen indeholder bl.a. mulighed for:

  • Fleksibel arbejdstid: Indsatser der gør det attraktivt for deltidsansatte at gå op i tid, herunder mulighed for mere fleksible arbejdstider
  • Efteruddannelse og karrieveje: Indsatser som skal styrke kompetenceudviklingen og muligheden for at følge en karrierevej, herunder oprettelse af specialiststillinger og et ledertalentprogram
  • SOSU-elever: Indsatser som skal styrke antallet af og tilbuddet til SOSU-elever
  • Velfærdsteknologi: Indsatser som skal øge brugen af velfærdsteknologiske løsninger, der kan frigøre arbejdstid til andre opgaver og skabe både bedre arbejdsmiljø og højere grad af en følelses af værdighed hos borgere.
  • Arbejdsmiljø: Indsatser med fokus på arbejdsmiljø og HR herunder indsatser, som skal forebygge og følge op på fysiske og psykiske belastninger
  • Seniorordninger: Initiativer, der kan være med til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.