Gå til hovedindhold
Du er her:

Frivillige tilbud til flygtninge og indvandrere

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der mange borgere, som frivilligt gerne vil hjælpe og støtte de nye medborgere med at blive integreret i samfundet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har et godt samarbejde med de frivillige foreninger og grupper, som er meget aktive i forhold til at fremme integration af flygtninge, familiesammenførte og indvandrere i kommunen. Her finder du information om de frivillige foreninger og grupper og deres aktiviteter.

Oversigt over tilbud

 • Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

  I Lyngby-Taarbæk Kommune er der et frivilligt center, som er stiftet med det formål at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i området. ”Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk” er den samlende platform for det frivillige arbejde og selvhjælp og er sparrings- og samarbejdspartner for borgere, kommune og erhvervsliv, som har fokus på frivillighedens potentialer i Lyngby-Taarbæk. Centret er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og det har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

  For yderligere information om Frivilligcentrets og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk læs mere på ltk-frivilligcenter.dk

 • Dansk Flygtningehjælp – Lyngby Frivilliggruppe

  Lyngby Frivillignet er en forening, som ligeledes er forankret under Dansk Flygtningehjælp med mange aktiviteter og en stor gruppe frivillige tilknyttet. Foreningen tilbyder sprogtræning, lektiehjælp/hjælp til jobsøgning, læsning af breve m.m. og socialt samvær for både børn og voksne med etnisk minoritetsbaggrund.

  Foreningen arrangerer desuden forskellige udflugter og aktiviteter. F.eks. en årlig fisketur, julefest og weekendture med overnatning.

  For yderligere information om Lyngby Frivillignet, læs mere på lyngbyfrivillignet.dk

 • Dansk Flygtningehjælp - Lyngbyguiderne

  LyngbyGuiderne er en forening forankret under Dansk Flygtningehjælp med faste aktiviteter og en stor gruppe frivillige tilknyttet. Foreningen har i sit tilbud og aktiviteter fokus på socialt samvær, sprogtræning, lektiehjælp/hjælp til jobsøgning, læsning af breve m.m. for både børn og voksne med etnisk minoritetsbaggrund. Foreningen arbejder ligeledes med at hjælpe børn og unge ind i lokale fritids- og idrætstilbud. LyngbyGuiderne står desuden bag et tøj- og tingdepot, som hjælper nyankomne flygtninge med tøj og sko i den kolde sæson.

  For yderligere information om LyngbyGuiderne, læs mere på ltk-frivilligcenter.dk

 • Dansk Flygtningehjælp – Taarbæk guiderne

  Taarbækguiderne er en borgergruppe forankret under Dansk Flygtningehjælp. Vi organiserer aktiviteter for de flygtninge, som bliver boligplaceret i Taarbæk.

  Alt efter behov tilbyder vores lille gruppe af frivillige de aktiviteter, som der måtte være behov for i lokalområdet, såsom sprogtræning, jobsøgning etc.  

  Kontaktperson: Henriksandersen@hotmail.com

 • Røde Kors & Dansk Flygtningehjælp - Venner viser vej

  Flygtninge, der knytter venskab med danskere, klarer sig bedre.

  De lærer dansk hurtigere, de falder bedre til i lokalsamfundet, og de har lettere ved at få et netværk.

  Det betyder, at risikoen for, at de ender i kriminalitet eller ekstremisme, er mindre, og at de har bedre forudsætninger for at komme ud på arbejdsmarkedet.

  Derfor søsatte Røde Kors sammen med Dansk Flygtningehjælp projektet ”Venner Viser Vej”. Her får flygtninge tilbudt en frivillig ven eller familie, når de får opholdstilladelse og flytter ud i en kommune.

  Den frivillige ven hjælper med stort og stort - fra nemID/MitID til den første cykeltur - mens vedkommende viser vejen ved at introducere til lokalsamfundet og åbne døren til fodboldklubben, til spejderne eller andre lokale fællesskaber.

  Det handler om at sikre bedre trivsel i nye omgivelser for den enkelte flygtninge eller flygtningefamilie.

  Du kan læse mere her https://lyngby-taarbaek.drk.dk/

 • Røde Kors – Jobmentorer

  Jobmentorerne er frivillige, der tilbyder deres hjælp gennem samtaler og 1-1-støtte til sårbare borgere, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Samtalerne er vejledende, rådgivende og motiverende, og målet er, at borgerne skal blive klogere på egne kompetencer og ønsker til arbejde i Danmark.

  Mentorerne har tavshedspligt. Det er ofte jobcenteret, der henviser borgere til os, Røde Kors, uden krav om rapportering tilbage til jobcenteret.

  Du kan læse mere her https://lyngby-taarbaek.drk.dk/

   

 • Find en forening i Foreningsportalen

  Der findes mange forskellige foreninger  i Lyngby-Taarbæk. Mange af foreningerne er registreret i Lyngby-Taarbæk Kommunes foreningsregister i https://booking-ltk.kmd.dk/

  I foreningsregistret kan du blandt andet finde idrætsforeninger, spejdergrupper, grundejerforeninger, kulturforeninger mv. og du kan både søge på foreningens navn, bydel og aktivitet.

 • Elderlearn

  Elderlearn et et tilbud der matcher frivillige danske seniorer (65+) med tilflyttere, der gerne vil blive bedre til dansk.

  Besøgene er med til at forbedre integrationsmulighederne for tilflytteren og skabe unikke relationer på tværs af generationer og kultur.

  Det er gratis for alle frivillige at deltage, da Elderlearn får økonomisk støtte via kommunale samarbejder og fonde.

  Du kan læse mere om Elderlearn her: https://en.elderlearn.dk/vores-mission

 • Boblberg

  Boblberg.dk - er en digital borger-til-borger drevet platform, som inspirerer og matcher interesser i digitale fællesskaber på dansk og engelsk.

  Boblberg.dk inspireres du til at dele dine interesser, og måske får du endda lyst til at opsøge andres interesser.

  Det er et uformelt forum, hvor det ikke handler om at opstille et perfekt billede, og det er hverken nødvendigt med billede eller en profiltekst. I stedet er Boblberg et sted, hvor du har en unik mulighed for at finde andre, der står i samme situation som dig og leder efter det samme.

  Boblberg er for alle, det er uforpligtende at bruge og det er helt gratis. 

  Udover oplevelserne på Boblberg – kan du også kigge på de tre digitale tjenester: SnakSammen, Sprogland og Sprogland Junior. De tre tjenester er udviklet i samarbejde med Røde Kors – de er gratis og tilgængelig for alle.

 • SnakSammen - digital samtaletjeneste

  SnakSammen.dk er en digital besøgstjeneste, hvor du har en snak med en frivillig samtaleven fra Røde Kors.

  Alle kan være med. Det eneste krav er, at du har lyst til at invitere et andet menneske ind i dit liv for en stund. I kan snakke om alt; Om fælles interesser, om dagens begivenheder og nyheder, dele jeres bekymringer og ikke mindst udveksle smil.

  Kan bruges på både computer, tablet eller telefon, og du behøver ikke installere yderligere programmer.

 • Sprogland - online sprogtræning

  På Sprogland.dk kan du træne dansk sammen med frivillige fra Røde Kors - online.

  I sidder hver for sig, men taler sammen via video. I kan for eksempel træne ”hverdagsdansk”, du kan få hjælp til at udtale ordene eller forberede dig til din mundtlige danskeksamen.

  Kan bruges på både computer, tablet eller telefon, og du behøver ikke installere yderligere programmer.

 • Sprogland Junior - online sprogtræning for børn og unge

  På Sprogland Junior (https://app.boblberg.dk/sprogland) kan dit barn (fra 9-15 år) træne dansk hjemmefra. Det hele foregår online, så alt kan foregå hjemmefra, og på det tidspunkt det passer familien.

  Det kan være alt fra hjælp til lektierne til at øve sig i udtale for at blive mere tryg i det danske sprog. Kan bruges på både computer, tablet eller telefon, og du behøver ikke installere yderligere programmer.

 • Vidensbank - Ukrainere i Danmark

  Vidensbanken udspringer som et led i et af foreningens projekter, der henvender sig til frivillige ildsjæle, der arbejder med ukrainske flygtninge.

  Vidensbanken er i løbende udvikling

  Vi har som en del af projektet ligeledes udviklet forskellige værktøjer, som kan findes nedestående:

  https://www.ligeadgang.dk/for-frivillige/vaerktojer-og-vidensbank-cloned-3676/

  https://www.ligeadgang.dk/vaerktojer-og-vidensbank/