Gå til hovedindhold
Du er her:

Handleplan for biodiversitet

Lyngby-Taarbæk Kommune har i oktober 2023 vedtaget Vildere Lyngby-Taarbæk 2030 - en handleplan for biodiversitet, der bidrager til opfyldelsen af målene i kommunens Bæredygtighedsstrategi og viderefører arbejdet under Charter for Biodiversitet

Handleplanen, der er udviklet gennem samarbejde mellem kommunale myndigheder, eksperter og lokale interessenter, fokuserer på fem indsatsområder:

 1. Beskyttelse af biologiske kerneområder og spredningskorridorer

  Den allermest værdifulde natur skal beskyttes og prioriteres. Det gælder både på land og i vandløb, søer og havet.
 2. Naturvenlig pleje

  En græsplæne kan blive en oase af liv med blomstrende urter og en park kan indeholde gemmesteder og levesteder for smådyr, flagermus og insekter. Med nye plejemetoder giver kommunen plads til mere liv i byens vejkanter, parker og kommunale grønne områder.
 3. Øget biodiversitet hos borgerne

  Borgerne skal med i arbejdet og gennem formidling og skiltning ved de gode eksempler på biodiversitetstiltag inviteres kommunens borgere med i arbejdet for mere biodiversitet.
 4. Plads til biodiversitet i planer og politikker

  Fremtidens kommune starter ved planer. Der gives plads til mere biodiversitet i byplanlægning, anlægsprojekter og klimatilpasning.
 5. Partnerskaber for biodiversitet

  Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke løfte arbejdet alene. Derfor prioriterer kommunen samarbejdet med lokale virksomheder, organisationer og frivillige.
Klopstocks eg
Klopstocks eg