Gå til hovedindhold
Du er her:

Parkering for personer med handicap

Læs om de gældende vilkår for handicapparkering, og ansøg om at få etableret en handicapparkeringsplads

Regler for handicapparkering

 • Særlige rettigheder for parkering

  Hvis du har et blåt handicapskilt i forruden på din bil, giver det nogle særlige rettigheder for parkering på de kommunale parkeringspladser. Først og fremmest giver skiltet ret til at parkere på de pladser, der er reserveret til handicapparkering. Derudover har biler med et handicapskilt i forruden også ret til at:

  • Parkere i op til en time på steder, hvor tidsbegrænsningen er 15 eller 30 minutter.
  • Parkere ubegrænset på steder, hvor tidsbegrænsningen er en, to eller tre timers parkering.
  • Parkere i 15 minutter på steder, hvor af- og pålæsning er tilladt.
  • Parkere ubegrænset på handicapparkeringsspladser, med mindre der er angivet en tidsbegrænsning på skiltet med handicapsymbolet.
 • Vær særligt opmærksom på

  De særlige rettigheder for parkering gælder kun, hvis dit handicapskilt er placeret i bilens forrude, så det er synligt for kontrol. Husk også at indstille p-skiven. Hvis der ikke er en handicapplads, eller pladsen er optaget, må du som indehaver af et handicapskilt parkere på en almindelig parkeringsplads. To- og trehjulede køretøjer skal altid parkeres på pladser beregnet for motorcykler.

  Vær desuden opmærksom på, at parkeringsreglerne udelukkende gælder, når du parkerer på offentlige områder. På private områder, fx ved boligselskaber og indkøbscentre, skal du altid følge de regler, som fremgår af skiltningen på stedet.

 • Handicapplads der ikke bruges

  Hvis en handicapplads ikke længere bliver brugt, hører vi gerne om det. Oplys gerne hvem der plejer at bruge pladsen, og hvorfor pladsen ikke længere benyttes.

Ansøg om handicapplads

 • Ansøgning om reserveret handicapplads

  Vi anlægger som udgangspunkt kun offentlige handicapparkeringspladser, så flere personer kan benytte sig af den. Du har dog mulighed for at ansøge om en handicapparkeringsplads, der er reserveret til dit køretøj, hvis der er særlige tungtvejende hensyn at tage for eksempel at din gangdistance er meget dårlig.

  Vi anlægger og afholder kun udgifter til handicappladser på offentlig vej, men vi behandler ansøgninger om reserverede handicappladser på private fællesveje, da vi også er vejmyndighed for disse. Vi står dog hverken for at anlægge eller afholde udgifterne til en reserveret plads på en privat fællesvej.  I tilfælde af at vi godkender din ansøgning om en reserveret handicapparkeringsplads, skal du være opmærksom på, at der kan gå op til 8 uger fra, vi har godkendt din ansøgning, og indtil pladsen er endeligt anlagt med markering og parkeringsskilt.

 • Placering af handicappladsen

  Vi placerer som udgangspunkt handicapparkeringspladsen bedst muligt ud fra dine ønsker, men der er lovkrav om, at en handicapparkeringsplads som udgangspunkt skal være 3,5 meter bred, hvilket der kun kan dispenseres fra i helt særlige tilfælde.

  Pladsen skal desuden afmærkes som en parkeringsbås med handicapsymbol, og så bliver der også opsat en færdselstavle med handicapsymbol og bilens registreringsnummer.

 • Krav til ansøgningen

  I ansøgningen skal du oplyse dit fulde navn og adresse. Ansøgningen skal sendes til Center for Trafik, Mobilitet og Bæredygtighed. 

  Du skal fremsende dokumentation for bevægelseshandicappet. F.eks. kopi af nyere lægeerklæring, der dokumenterer, dit bevægelseshandicap og dermed behovet for en reserveret handicapplads. Samt kopi af dit handicapkort.

  Angiv hvor handicappladsen ønskes etableret i forhold til bolig eller arbejdsplads. Sæt et kryds på et kort eller skitse, hvor handicappladsen er markeret i forhold til vej og bygninger.