Gå til hovedindhold
Du er her:

Sundhedspleje for småbørn

Vi tilbyder forskellige indsatser til forældre eller kommende forældre.

Sundhedsplejens tilbud

 • Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

  Barselsbesøg

  Er I udskrevet inden for 72 timer efter fødslen tilbydes et kort hjemmebesøg 4-6 dage efter fødslen

  Hjemmebesøg

  Vi tilbyder:

  • Et etableringsbesøg som aflægges 7 dage efter I er udskrevet fra fødestedet, afhængig af om der er aflagt barselsbesøg
  • Et besøg ved 3-4 ugers alderen
  • Et besøg ved 2-3 måneders alderen
  • Et besøg ved 4-6 måneders alderen
  • Et besøg ved 8-10 måneders alderen
 • Amning: Rådgivning og vejledning

  Alle sundhedsplejersker er uddannet i at kunne støtte og vejlede familier omkring amning og almindelige ammeproblematikker.

  Hvis amningen giver særlige udfordringer, kan I, via jeres sundhedsplejerske, blive henvist til en ammekonsultation i kommunen hos en sundhedsplejerske, der er specialuddannet ammevejleder.

  En ammekonsultation foregår i sundhedsplejens lokaler. Konsultationen varer 45 minutter, med specialfagligt fokus på rådgivning og vejledning omkring jeres ammeproblematik.

 • Mødregrupper

  Der oprettes mødregrupper i alle distrikter i kommunen inden for de første måneder efter fødslen. 

  Det er sundhedsplejersken der sammensætter gruppen og hun vil også deltage i det første møde. Møderne vil herefter holdes privat på skift mellem deltagerne.

 • Når der er særlige udfordringer ved at være nybagt forældre

  Indsatsteamet er et tilbud til familier, der i forbindelse med graviditet, fødsel og efter fødslen har behov for særlig støtte.

  Med udgangspunkt i jeres behov og ønsker tilbyder vi udvidet rådgivning og støtte af et tværfagligt team.

 • Samtalegruppe for kvinder med efterfødselsreaktion

  Efterfødselsreaktion – hvordan kan jeg mærke det?

  Ofte kan det føles som tristhed, træthed – tingene føles uoverkommelige, måske kaotiske. Følelsen af at ”jeg burde være lykkelig, men verden virker grå”. Usikkerhed på rollen som mor kan dominere.

  Hvis du kan genkende nogle af disse følelser, er du langt fra den eneste. Efterfødselsreaktioner ses hos ca. 15% af alle nybagte mødre – og de psykiske reaktioner kan være svære at stå alene med. Men der er hjælp at hente. Vi kan tilbyde dig et forløb i Samtalegruppen, som her i Lyngby-Tårbæk, ledes af en psykolog og en sundhedsplejerske.

  Hvad kan du bruge gruppen til:

  Vi ønsker at skabe et trygt rum – pusterum fra hverdagen. Et sted hvor du kan sige det højt, der kan være svært at give lyd.

  Du vil komme i kontakt med andre mødre, som har tilsvarende reaktioner og oplevelser ved det at blive mor. I gruppen vil du sammen med de andre kvinder få mulighed for:

  • At sætte ord på egen historie.
  • Få hjælp til tale og tænke sammen og dermed åbne for nye refleksioner og handlemuligheder
  • At dele bekymringer og overvejelser med mødre i lignende situation
  • At blive i stand til at se nye perspektiver og dermed opleve at komme videre og få det bedre

  Praktiske rammer:

  Gruppen består af 4-6 mødre og er en ”lukket” gruppe, dvs. at der ikke optages nye medlemmer, når først den er startet.

  Samtalegruppen mødes i alt 7 onsdage 9.30–11.30 - de første 6 gange er det hver uge, mens den 7. og sidste gang vil være 1 mdr. efter. En af gangene (4.gang) vil være en eftermiddag, hvor fædrene/din partner inviteres med, da vi ved, at det er af stor værdi for hele familien, at partneren også støtter op. Den eftermiddag vil I få noget information om efterfødselsreaktioner og om, hvordan din partner bedst kan støtte op om dig, og hvordan I som familie kan støtte op om hinanden.

  Samtalegruppen er uden børn for at du og de andre kan få det største udbytte af gruppeforløbet. Et rum uden børn skaber nogle roligere og mere uforstyrrede rammer for jer i gruppen. Så det er vigtigt, at du finder pasning til dit barn.

  Hvis det er fuldstændigt umuligt, må du kontakte os.

  Du skal også vide, at alle i gruppen har tavshedspligt.

  Afbud:

  Det betyder meget for alle i gruppen, at du møder op hver gang – men hvis du bliver forhindret, er det vigtigt, at du melder afbud til Lone, sundhedsplejerske.

  Hvordan kommer jeg med i gruppen?

  Hvis du er interesseret eller vil vide lidt mere, før du beslutter dig, er du meget velkommen til at ringe til Lone, sundhedsplejerske. Du kan også tale med din egen sundhedsplejerske. Herefter vi vil ringe til dig, og tale sammen om hvornår den næste gruppe opstartes, og aftale om du ønsker en plads.

  Gruppen ledes af: 1 psykolog og 1 sundhedsplejerske:

  Sundhedsplejerske: Lone Wind, mobil: 24 20 93 37

 • Forældregruppen

  Et tilbud til gravide og familier med børn.

  I gruppen har du mulighed for:

  • at mødes med andre forældre
  • at tale om at blive forældre og dele tanker med andre i samme situation
  • at få tips og idéer og udveksle erfaringer
  • at få viden fra forskellige fagpersoner om graviditet, fødsel, barnets behov og udvikling m.m.
  • at stille spørgsmål til sundhedsplejerske og familiebehandler

  Møderne:

  Der vil fast være en sundhedsplejerske og en familiebehandler til at lede alle møder. Desuden vil andre fagpersoner efter ønske deltage med forskellige emner. Eks. opdragelse, førstehjælp, forældrerolle, udvikling, leg, søvn, mad, gråd m.m.

  Vi mødes:

  Mandage kl. 13-15

  Vinkelvej 10 A, Kgs. Lyngby

  Der bliver serveret kaffe/the og lidt at spise.

  Deltagelse er gratis

 • Åbent Hus er afløst af Klinikkonsultationer , hvor tidsbestilling skal ske via familiens sundhedsplejerske. Det er ikke muligt selv at møde op uden tidsbestilling

  Hvor:

  I finder Åbent Hus på Bauneporten 20, Kgs. Lyngby.

  Følg skiltningen og tag plads i venteområdet.

  Hvornår: 

  Hver onsdag kl. 12.00 – 14.00

  Hvad:

  Vejledning i forhold til jeres barns udvikling.

  Drøftelse af dagligdags situationer og udfordringer.

  Måling af vægt og længde med henblik på at vurdere jeres barns trivsel.

  Barnets pleje.

  Hvem: 

  Der vil være 2 sundhedsplejersker til stede i Åbent Hus hver gang.

 • Daginstitution/Dagpleje

  Alle daginstitutioner og dagplejen har tilknyttet en sundhedsfaglig konsulent med henblik på general rådgivning om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og hygiejne. Der kan til dagtilbuddet også ydes konkret rådgivning vedr. børn med særlige behov. Dette vil ske ved familiens egen sundhedsplejerske og altid i samråd med barnets forældre.

 • Den gode overgang fra sundhedspleje til daginstitution

  I 8-10 måneders besøget har sundhedsplejersken en samtale med jer omkring jeres barns start i dagtilbud. Hensigten er at lette jeres barns overgang til livet i dagtilbud, og at personalet bliver klædt godt på til at passe jeres barn bedst muligt.

  Spørgsmål til forældre, når barnet skal passes uden for hjemmet.

  Hensigten er at lette dit/Jeres barns overgang til livet i dagtilbud, og at personalet bliver klædt godt på til at passe dit/Jeres barn bedst muligt.

  1. Hvilke tanker gør I jer som forældre i forbindelse med, at jeres barn skal passes af andre?
  2. Er dit/Jeres barnet blevet passet af andre?
  3. Hvilke forhold vil det være godt, at institutionen/ dagplejen kender til? (vedr. mad, søvn, trøstemåder, sut, påklædning, syn, hørelse, pludresprog, allergi, hud, infektioner, graviditet, fødsel, familiemæssige forhold, søskende)
  4. Hvordan fungerer Jeres barn motorisk?
  5. Hvordan modtager Jeres barn nye udfordringer ( for eksempel nysgerrig, initiativrig, afventende, forsigtig)?
  6. Har der været særlige udfordringer i familien, som det kan være nyttig for institutionen/ dagplejen at kende til?
  7. Hvordan hænger hverdagen sammen ved sygdom?
  8. Har der været kontakt til andre faggrupper? Fysioterapeut: Tale/høre lærer: Speciallæge: Sagsbehandler: Psykolog: Andre: Beskriv kort problemstillingen.
  9. Hvis dansk er Jeres 2. sprog: Hvilket sprog taler I hjemme? Er der behov for tolk?
 • Børns søvn 0-3 år

  Barnets søvn har væsentlig indflydelse på dets sundhed og trivsel samt hele familiens hverdag. At etablere gode sovevaner og søvnkvalitet tidligt i spædbarnsalderen er derfor betydningsfuldt.

  Læs mere i pjecen: Børns søvn 0-3 år - Hjælp dit barn til gode sovevaner - Ikke webtilgængelig