Gå til hovedindhold
Du er her:

Sundhedspleje for småbørn

Vi tilbyder forskellige indsatser til forældre eller kommende forældre.

Sundhedsplejens tilbud

 • Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

  Barselsbesøg

  Er I udskrevet inden for 72 timer efter fødslen tilbydes et kort hjemmebesøg 4-6 dage efter fødslen

  Hjemmebesøg

  Vi tilbyder:

  • Et etableringsbesøg som aflægges 7 dage efter I er udskrevet fra fødestedet, afhængig af om der er aflagt barselsbesøg
  • Et besøg ved 3-4 ugers alderen
  • Et besøg ved 2-3 måneders alderen
  • Et besøg ved 4-6 måneders alderen
  • Et besøg ved 8-10 måneders alderen
 • Amning: Rådgivning og vejledning

  Alle sundhedsplejersker er uddannet i at kunne støtte og vejlede familier omkring amning og almindelige ammeproblematikker.

  Hvis amningen giver særlige udfordringer, kan I, via jeres sundhedsplejerske, blive henvist til en ammekonsultation i kommunen hos en sundhedsplejerske, der er specialuddannet ammevejleder.

  En ammekonsultation foregår i sundhedsplejens lokaler. Konsultationen varer 45 minutter, med specialfagligt fokus på rådgivning og vejledning omkring jeres ammeproblematik.

 • Mødregrupper

  Der oprettes mødregrupper i alle distrikter i kommunen inden for de første måneder efter fødslen. 

  Det er sundhedsplejersken der sammensætter gruppen og hun vil også deltage i det første møde. Møderne vil herefter holdes privat på skift mellem deltagerne.

 • Fædregrupper

  Fra 1. januar 2023 tilbyder Sundhedsplejen opstart af Fædregrupper.

  Hvis du ønsker at deltage i en Fædregruppe, kan du kontakte din sundhedsplejerske eller Sundhedsplejen på tlf. 45 97 30 80

 • Når der er særlige udfordringer ved at være nybagt forældre

  Indsatsteamet er et tilbud til familier, der i forbindelse med graviditet, fødsel og efter fødslen har behov for særlig støtte.

  Med udgangspunkt i jeres behov og ønsker tilbyder vi udvidet rådgivning og støtte af et tværfagligt team.

 • Samtalegruppen "Frirum" - for kvinder med efterfødselsreaktioner

  Er gruppen noget for dig?

  Hvis du oplever en tilstand af tristhed, manglende glæde, magtesløshed og/eller oplever en følelse af dårlig samvittighed og skyldfølelse i overvældende grad i forbindelse med, at du er blevet mor - så er dette gruppeforløb måske et tilbud for dig?

  I gruppen har du mulighed for:

  • At dele bekymringer med andre mødre
  • At bruge den trygge ramme til at reflektere over vanskeligheder i forhold til dit barn og/eller din rolle som mor
  • At spejle dig i andre mødre, der kan hjælpe til at finde nye veje at gå

  Hvem kan deltage i gruppen?:

  • Mødre, der synes det er svært at blive mor, og som kan have vanskeligt ved at håndtere egne og/eller andres krav
  • Mødre, der oplever at  deres børn kan være grædende og kan have problemer med at spise og/eller sove
  • Mødre, der kan været meget bekymrede og usikre i forhold til den nye situation/de nye livsomstændigheder
  • Mødre, der oplever det kan været svært at aflæse deres barns signaler
  • Mødre, der har oplevet traumatiske barsels-/fødselsforløb, som har konsekvenser ind i moderskabet
  • Mødre, der oplever en øget følelsesmæssig sensitivitet
  • Mødre, der befinder sig i konfliktfyldte parforhold, som påvirker moderskabet

  Rammer for gruppen:

  • Der deltager 4-6 mødre - i udgangspunktet uden børn
  • Forløbet strækker sig over 7 gange og gruppen mødes i udgangspunktet hver onsdag
  • Vi mødes i tidsrummet 9:30-11:30
  • Som gruppeledere deltager sundhedsplejerskerne Lone Wind og Marie-Louise Berg fra sundhedstjenesten i Lyngby-Taarbæk kommune

  Hvis du er interesseret:

  Tal med din sundhedsplejerske, så vil hun kontakte gruppelederne. Du vil herefter blive ringet op af én af gruppelederne, som vil fortælle om gruppen og høre om dine ønsker og forventninger til gruppen.

  Hvor mødes gruppen?:

  Familiecenteret

  Sorgenfrivej 11-13

  2800 Lyngby

 • Forældregruppen

  Et tilbud til gravide og familier med børn.

  I gruppen har du mulighed for:

  • at mødes med andre forældre
  • at tale om at blive forældre og dele tanker med andre i samme situation
  • at få tips og idéer og udveksle erfaringer
  • at få viden fra forskellige fagpersoner om graviditet, fødsel, barnets behov og udvikling m.m.
  • at stille spørgsmål til sundhedsplejerske og familiebehandler

  Møderne:

  Der vil fast være en sundhedsplejerske og en familiebehandler til at lede alle møder. Desuden vil andre fagpersoner efter ønske deltage med forskellige emner. Eks. opdragelse, førstehjælp, forældrerolle, udvikling, leg, søvn, mad, gråd m.m.

  Vi mødes:

  Mandage kl. 13-15

  Vinkelvej 10 A, Kgs. Lyngby

  Der bliver serveret kaffe/the og lidt at spise.

  Deltagelse er gratis

 • Åbent Hus er afløst af Klinikkonsultationer , hvor tidsbestilling skal ske via familiens sundhedsplejerske. Det er ikke muligt selv at møde op uden tidsbestilling - OBS: Ændrede åbningstider pr. 4.1.2023

  Hvor:

  I finder klinikkonsultationen på Bauneporten 20, Kgs. Lyngby.

  Følg skiltningen og tag plads i venteområdet.

  Hvornår: 

  Hver onsdag kl. 12.30 – 14.30

  Hvad:

  Vejledning i forhold til jeres barns udvikling.

  Drøftelse af dagligdags situationer og udfordringer.

  Måling af vægt og længde med henblik på at vurdere jeres barns trivsel.

  Barnets pleje.

  Hvem: 

  Der vil være 1 sundhedsplejersker til stede i klinikkonsultationen hver gang.

 • Daginstitution/Dagpleje

  Alle daginstitutioner og dagplejen har tilknyttet en sundhedsfaglig konsulent med henblik på general rådgivning om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og hygiejne. Der kan til dagtilbuddet også ydes konkret rådgivning vedr. børn med særlige behov. Dette vil ske ved familiens egen sundhedsplejerske og altid i samråd med barnets forældre.

 • Den gode overgang fra sundhedspleje til daginstitution

  I 8-10 måneders besøget har sundhedsplejersken en samtale med jer omkring jeres barns start i dagtilbud. Hensigten er at lette jeres barns overgang til livet i dagtilbud, og at personalet bliver klædt godt på til at passe jeres barn bedst muligt.

  Spørgsmål til forældre, når barnet skal passes uden for hjemmet.

  Hensigten er at lette dit/Jeres barns overgang til livet i dagtilbud, og at personalet bliver klædt godt på til at passe dit/Jeres barn bedst muligt.

  1. Hvilke tanker gør I jer som forældre i forbindelse med, at jeres barn skal passes af andre?
  2. Er dit/Jeres barnet blevet passet af andre?
  3. Hvilke forhold vil det være godt, at institutionen/ dagplejen kender til? (vedr. mad, søvn, trøstemåder, sut, påklædning, syn, hørelse, pludresprog, allergi, hud, infektioner, graviditet, fødsel, familiemæssige forhold, søskende)
  4. Hvordan fungerer Jeres barn motorisk?
  5. Hvordan modtager Jeres barn nye udfordringer ( for eksempel nysgerrig, initiativrig, afventende, forsigtig)?
  6. Har der været særlige udfordringer i familien, som det kan være nyttig for institutionen/ dagplejen at kende til?
  7. Hvordan hænger hverdagen sammen ved sygdom?
  8. Har der været kontakt til andre faggrupper? Fysioterapeut: Tale/høre lærer: Speciallæge: Sagsbehandler: Psykolog: Andre: Beskriv kort problemstillingen.
  9. Hvis dansk er Jeres 2. sprog: Hvilket sprog taler I hjemme? Er der behov for tolk?
 • Børns søvn 0-3 år

  Barnets søvn har væsentlig indflydelse på dets sundhed og trivsel samt hele familiens hverdag. At etablere gode sovevaner og søvnkvalitet tidligt i spædbarnsalderen er derfor betydningsfuldt.

  Læs mere i pjecen: Børns søvn 0-3 år - Hjælp dit barn til gode sovevaner - Ikke webtilgængelig