Gå til hovedindhold
Du er her:

STIME for børn og unge

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling og trivsel, er det ofte en god idé først at drøfte det med dit barns dagtilbud eller skole. Her kan du læse om projekt STIME og finde links til nogle af de steder, hvor du også kan søge hjælp og vejledning.

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder med projekt STIME en forebyggende hjælp mod psykisk mistrivsel blandt børn og unge i alderen 3-17 år, som har bopæl i kommunen.

Kontakt : Tovholder og telefonnumre er anført under det enkelte tilbud.

STIME står for ’Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed’ og er et samarbejde, som er mellem kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Du kan læse mere om selve projekt STIME på dette link.

STIME har udviklet tilbud til børn, unge og deres familier, der er baseret på evidens. Tilbuddene er målrettet behandling af forskellige vanskeligheder og har afgrænset aldersmålgrupper for hvert tilbud. Børn og unge, der har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er ikke i målgruppen. Forneden er oplistet de STIME-tilbud, som tilbydes i Lyngby-Taarbæk kommune.

Målrettede STIME tilbud

 • 1) Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring [3 år til 3.klasse]

  Forældrekursus: Forældrepiloterne [3 år til 3.klasse]

  Uddannelsen er for forældre til børn i alderen 3-10 år, som har problemer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet. Her kan en gruppe forældre dele oplevelser og få professionel vejledning til at hjælpe og støtte barnet. Gruppelederne har fokus på at styrke forældrene i selv at skabe positiv forandring. Man mødes i alt fire gange. Barnet deltager ikke på møderne.

  Læs mere om kurset på dette link Forældrepiloterne eller kontakt tovholderen psykolog Jens Christian Weissenborn på telefonnummeret 91 16 98 05. Hvis telefonen er optaget, så læg venligst en besked og dit telefonnummer, så du kan blive ringet op efterfølgende.

 • 2) Når bekymring eller tristhed fylder for meget [0. klasse til 17 år]

  Forældrekursus: FÅ STYR PÅ angsten [0. til 6.klasse]

  Kurset er rettet mod forældre til børn i 0.-6. klasse med lettere angstproblematikker. Som forældre får man viden om angstens former og om hvordan at man kan hjælpe barnet. Gruppen af forældre får mulighed for at dele erfaringer og sparre med hinanden. Man mødes i alt tre gange. Barnet deltager ikke på møderne.

  Læs mere om kurset på dette link FÅ STYR PÅ angsten eller kontakt tovholderen psykolog Jens Christian Weissenborn på telefonnummeret 91 16 98 05.Hvis telefonen er optaget, så læg venligst en besked og dit telefonnummer, så du kan blive ringet op efterfølgende.

  Ungespor: Når bekymring eller tristhed fylder for meget [13-17 år]

  Et forløb med individuelle samtaler for unge. Forløbet tilbydes familier med unge i alderen 13-17 år. Formålet med forløbet er at vejlede den unge i at håndtere sine følelser på en måde, hvor tristhed og/eller bekymringer ikke kommer til at fylde for meget. Grundforløbet består af seks samtaler med en behandler, som den unge taler med. Der er mulighed for efter behov at udvide forløbet med flere samtaler. Forældrene deltager i starten og slutningen af forløbet og har en samtale med behandler undervejs, hvor den unge ikke deltager. Efter ønske og ved behov kan forløbet afsluttes med et netværksmøde med deltagelse af skolen.

  Læs mere om forløbet på dette link Bekymring eller tristhed eller kontakt tovholderen psykolog Sofie Schweitz på telefonnummeret 29 42 22 91. Hvis telefonen er optaget, så læg venligst en besked og dit telefonnummer, så du kan blive ringet op efterfølgende.

 • 3) Når tanker om krop og mad fylder for meget [10-17 år]

  Ungeforløb: Når tanker om krop og mad fylder for meget [10-17 år]

  Formålet med forløbet er at støtte den unge og forældrene i en sund udvikling og forebygge, at udfordringerne udvikler sig til en spiseforstyrrelse. Forløbet strækker sig over en periode på omkring 2-3 måneder og grundforløbet består af fem samtaler. For de 10-12-årige foregår behandlingen gennem fire samtaler mellem behandler og forældre. For de 13-17-årige er det den unge, der sammen med sine forældre deltager i behandlingen.

  Læs mere om forløbet på dette link Spis eller kontakt tovholderen psykolog Sofie Schweitz på telefonnummeret 29 42 22 91. Hvis telefonen er optaget, så læg venligst en besked og dit telefonnummer, så du kan blive ringet op efterfølgende.

 • 4) Når svære følelser fører til selvskade [12-17 år]

  Ungespor: Når svære følelser fører til selvskade [12-17 år]

  Formålet med forløbet er at vejlede den unge i at håndtere sine følelser på en mere hensigtsmæssig måde, så selvskaden bliver reduceret. Under forløbet har den unge i alt syv samtaler med en behandler. Forældrene deltager i den indledende og den afsluttende samtale sammen med den unge og alene med behandler en gang. Efter ønske og behov kan der arrangeres netværksmøde med skole eller uddannelsessted.

  Læs mere om forløbet på dette link  Selvskade eller kontakt tovholderen psykolog Sofie Schweitz på telefonnummeret 29 42 22 91. Hvis telefonen er optaget, så læg venligst en besked og dit telefonnummer, så du kan blive ringet op efterfølgende.

 • 5) Når gentagne tanker og handlinger tager styringen [0. klasse til 17 år]

  Ungespor: Når gentagne tanker og handlinger tager styringen [0.klasse til 17 år]

  Formålet med forløbet er, at barnet eller den unge lærer at stå imod de gentagne tanker og handlinger, så det igen bliver muligt at engagere sig i sit eget liv.
  Forløbet er over en periode på et par måneder, hvor der afholdes otte samtaler med en behandler. Forældrene er med hver gang, men i dele af samtalerne arbejder barnet eller den unge alene sammen med behandleren. Imellem samtalerne øver familien sig på det, der er blevet gennemgået. Forløbet tilbydes til børn og unge fra 0. klasse til og med 17 år, der har gentagne tanker og handlinger, som har taget styringen og står i vejen for deres udvikling og trivsel i hverdagen.

  Læs mere om forløbet på dette link Gentagende Tanker eller kontakt tovholderen psykolog Sofie Schweitz på telefonnummeret 29 42 22 91. Hvis telefonen er optaget, så læg venligst en besked og dit telefonnummer, så du kan blive ringet op efterfølgende.

Sådan ansøges STIME

Hvis du som forælder eller som professionel, der arbejder med børn og unge i kommunen, har spørgsmål til eller har brug for at høre mere om STIME tilbuddene, så kan du kontakte den tovholder, som er angivet indenfor hvert enkelt tilbud. Forældre skal selv ansøge om optag til disse tilbud. 

Forældrekurserne, Få styr på angsten og Forældrepiloterne, afvikles hvert halve år om foråret og efteråret. Der bliver udsendt informationsmateriale om informationsaften og optag, før at en ny sæson påbegyndes. Informationsmaterialet bliver tilsendt til forældre med børn i aldersgruppen, som har bopæl i kommunen, enten gennem digital post eller som digitalt opslag fra barnets dagtilbud eller skoletilbud.

Hvis du som forælder er interesseret i at få et samtaletilbud til dit barn i et af ”unge”- sporene sker dette gennem en fælles indgang, som starter med en telefonisk henvendelse til psykolog Sofie Schweitz på telefonnummeret 29 42 22 91. Hvis telefonen er optaget, så læg venligst en besked og dit telefonnummer, så du kan blive ringet op efterfølgende.