Gå til hovedindhold
Du er her:

Procesplan

Kystsikringsprojektets procesplan for borgerinddragelse fra 2021 til 2024

For at sikre kvaliteten og innovationshøjden i arbejdet med at beskytte Taarbæks kyststrækning, ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune at prioritere en god dialog og et tæt samarbejde med Taarbæks Borgerforening, lokale aktører, samt eksperter inden for kystsikring.

Figuren herunder viser processen frem til februar/marts 2024, hvor et dispositionsforslag til etapevis kystsikring i Taarbæk forventedes at være forelagt til beslutning i kommunalbestyrelsen, men der arbejdes stadig på at finde en fælles løsning der kan opnå bred opbakning blandt de berørte grundejere. Håbet er at det kan ske i løbet af forsommeren således at det politisk kan behandles efter sommerferien. 

Vil du vide mere..?

Få direkte besked, når der er ny information omkring Lyngby-Taarbæk Kommunes kystsikringsprojekt ved at tilmelde dig vores liste. 

Send en mail til kyst@ltk.dk for at tilmelde dig listen

Procesplan for skitseprojekt for kystsikring i Taarbæk
Procesplan for skitseprojekt for kystsikring i Taarbæk