Gå til hovedindhold
Du er her:

Boliger til flygtninge

Lyngby-Taarbæk Kommune har pligt til at anvise flygtninge, som kommer til kommunen, et midlertidigt opholdssted, indtil det er muligt at anvise en permanent bolig.

Her ses en oversigt over de forskellige muligheder

Midlertidig indkvartering

Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted. Indkvarteringen skal dog være lovlig. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v. Der kan f.eks. være tale om indkvarteringssteder, der oprettes særligt med henblik på at kunne fungere som midlertidigt opholdssted. Det kan f.eks. være omdannelse af eksisterende bygninger til privat indkvartering eller indkvartering i kommunale ejendomme eller lejligheder og lignende.

Lyngby-Taarbæk driver i 2019 11 midlertidige indkvarteringsboliger, beliggende i forskellige dele af Lyngby-Taarbæk Kommune. De fleste indkvarteringsboliger har plads til mellem 4-7 personer, dog har det største indkvarteringssted, det tidligere plejehjem Lykkens Gave, en kapacitet på 19 værelser.

Midlertidig indkvartering kan vare fra få måneder til flere år for den enkelte flygtning. Der er ikke fastsat krav til, hvor længe en flygtning kan være midlertidigt indkvarteret. Det betyder, at flygtningen kan blive boende i midlertidig indkvartering, indtil Lyngby-Taarbæk Kommunn kan anvise en permanent bolig, eller indtil vedkommende selv finder én bolig. Da tilstrømningen af flygtninge endvidere vil variere over tid, er det ikke muligt at sige noget om, hvor længe der er behov for at anvende de nuværende midlertidige indkvarteringssteder til flygtninge.

Lyngby-Taarbæk Kommunes flygtningemedarbejder fører regelmæssigt tilsyn med boligerne for at sikre, at de midlertidige indkvarteringssteder fungerer tilfredsstillende for alle beboerne.

Privat midlertidig indkvartering

Lyngby-Taarbæk Kommune har gode erfaringer med privat indkvartering af flygtninge. Lyngby-Taarbæk Kommune er derfor interesseret, såfremt der er private borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, som gerne vil udleje et værelse eller en lejlighed til en flygtning i en begrænset periode.

Permanent bolig

Ifølge Integrationsloven har Lyngby-Taarbæk Kommune forpligtet til at anvise en nyankommen flygtning en permanent bolig så hurtigt som muligt. Lyngby-Taarbæk Kommune kan udmønte sin forpligtelse til at anvise en permanent bolig ved enten at anvise bolig i den almene sektor eller i den private udlejningssektor, herunder ved selv at stå som udlejer  af bolig.

Lyngby-Taarbæk Kommune har et godt og tæt samarbejde med de almene boligorganisationer, når det gælder den kommunale anvisningsret, og langt de fleste flygtninge får anvist en permanent bolig i en af Lyngby-Taarbæk Kommuned almene boligselskaber. Anvisning af en permanent bolig sker altid efter en konkret vurdering af den enkelte flygtnings behov. Det betyder bl.a., at børnefamilier som oftest tilbydes en permanent bolig hurtigere end enlige flygtninge uden børn samt at flygtninge, der er selvforsørgende, prioriteres før flygtninge der modtager offentlig forsørgelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune har alene pligt til at anvise den første permanente bolig. Ændrer flygtningens boligbehov sig efterfølgende, er Lyngby-Taarbæk Kommune ifølge Integrationsloven ikke forpligtet til at anvise en ny bolig. Får flygtningen senere behov for en større bolig, f.eks. som følge af familiesammenføring, har Lyngby-Taarbæk Kommune ikke efter reglerne i Integrationsloven pligt til at anvise en ny bolig.

FAQ

  • Hvordan foregår midlertidig indkvartering og privat midlertidig indkvartering?

    Udlejningen foregår som en normal fremlejeaftale mellem udlejer og lejer (her kommunen). Lyngby-Taarbæk Kommune står til rådighed med praktisk råd og vejledning i lejeperioden. Kommunen bistår også gerne med tolkebistand, med indflytning og med lejekontrakterne, så det går så glat for både flygtninge og udlejere som overhovedet muligt. Det er mest hensigtsmæssigt, at boligerne er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, og det er et krav, at der skal være adgang til køkken og bad.

    Herudover søger Lyngby-Taarbæk Kommune også private boliger der kan udlejes som almindelige lejeboliger. Udlejningen vil i dette tilfælde foregå direkte mellem udlejer og den enkelte flygtning, og aftalen vil blive indgået i henhold til Lejeloven.

    Er man interesseret i at udleje til en flygtning, findes der her en praktisk huskeliste, som den første private udlejer til en flygtning i kommunen har udarbejdet. Her finder man gode råd og svar på nogle af de spørgsmål, som man måtte have i forhold til husning af en flygtning i eget hjem.
    "At huse en flygtning er win-win"