Gå til hovedindhold
Du er her:

Boliger til flygtninge

Lyngby-Taarbæk Kommune har pligt til at anvise flygtninge, som kommer til kommunen, et midlertidigt opholdssted.

Her ses en oversigt over de forskellige muligheder.

Midlertidig indkvartering

Lyngby-Taarbæk Kommune driver flere midlertidige indkvarteringsboliger til flygtninge, beliggende i forskellige dele af Lyngby-Taarbæk Kommune. De fleste indkvarteringsboliger har plads til mellem fire og syv personer. Dog har kommunen på grund af tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine oprettet to større indkvarteringer, der kan rumme henholdsvis 65 og 200 mennesker. Der er tale om en midlertidig udvidelse af indkvarteringerne.

Midlertidig indkvartering kan vare fra få måneder til flere år for den enkelte flygtning. Der er ikke fastsat krav til, hvor længe en flygtning kan være midlertidigt indkvarteret. Det betyder, at flygtningen i udgangspunktet kan blive boende i midlertidig indkvartering, indtil vedkommende selv finder en bolig, eller indtil kommunen anviser en permanent bolig, hvis dette er muligt.

Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted. Indkvarteringen skal dog være lovlig. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v.

Lyngby-Taarbæk Kommunes boligsociale medarbejdere fører regelmæssigt tilsyn med boligerne for at sikre, at de midlertidige indkvarteringssteder fungerer tilfredsstillende for alle beboerne.

Permanent bolig

Før 1. marts 2019 var kommunerne forpligtede til at anvise permanente boliger til flygtninge, når det var muligt. I 2019 ændrede reglerne sig, så kommunerne ikke er forpligtet til at anvise permanent bolig til flygtninge, der er blevet visiteret af Udlændingestyrelsen efter 1. marts 2019. Hensigten med ændringen var at ligestille de nyankomne flygtninge med andre boligsøgende borgere. Alle boligsøgende borgere har selv et ansvar for at finde en permanent bolig. Dette gælder også flygtninge i midlertidige indkvarteringer.

I december 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune at fortsætte med samme praksis som tidligere om, når det er muligt, at tilbyde permanente boliger til flygtninge, som har ophold i kommunens midlertidige indkvarteringer, og som ikke selv formår at anskaffe sig en bolig. Det betyder at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat kan anvise permanent bolig til flygtninge, der har ophold i de midlertidige indkvarteringer. Anvisningen afhænger både af boligudbuddet, som især er påvirket af den kommunale boligsituation og behovene hos andre boligsøgende, og af den boligsøgende flygtnings egen situation og mulighed for selv at anskaffe sig en bolig.

Kommunen kan desværre ikke sige noget om hvor eller hvornår der er muligt at anvise en bolig. Alle flygtninge opfordres til at være aktivt boligsøgende.

Lyngby-Taarbæk Kommune har et godt og tæt samarbejde med de almene boligorganisationer, når det gælder den kommunale anvisningsret. Anvisning af en permanent bolig sker altid efter en konkret vurdering af den enkelte flygtnings behov. Det betyder bl.a., at børnefamilier som oftest tilbydes en permanent bolig hurtigere end enlige flygtninge uden børn, samt at flygtninge der er selvforsørgende, prioriteres før flygtninge der modtager offentlig forsørgelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune anviser kun den første permanente bolig. Ændrer flygtningens boligbehov sig efterfølgende, anviser Lyngby-Taarbæk Kommune ikke en ny bolig. Får flygtningen senere behov for en større bolig, f.eks. som følge af familiesammenføring, har Lyngby-Taarbæk Kommune ikke efter reglerne i Integrationsloven pligt til at anvise en ny bolig.