Gå til hovedindhold
Du er her:

Stormflodsberedskab

Inden en permanent kystsikringsløsning er etableret er der behov for en forsat styrkelse af den koordinerede beredskabsindsats i tilfælde af en stormflodssituation - en forventningsafstemning om hvem, der gør hvad og hvornår

Parallelt med skitseprojektet til kystsikring i Taarbæk har styregruppen (Forvaltningen, Kystdirektoratet og repræsentanter fra borgerforeningen) i 2022 arbejdet videre med Midlertidig Beredskabsplan for Taarbæk i tilfælde af stormflod.

Den Midlertidige Beredskabsplan bygger på, at det er de enkelte grundejere der skal sikre egen grund indtil der foreligger en permanent løsning. I COWI’ s notat er der forskellige anvisninger til hvordan sandsække benyttes, som kan tjene til inspiration.

Samtidig er det også håbet, at opmålinger som led i skitseprojektet af højderne/murkronekoter på den eksisterende kystsikring, vil komme information frem som kan være nyttig for en koordineret beredskabsindsats i kommende stormflodssituationer.       

Forhøjelse af kystværn med sandsække
Forhøjelse af kystværn med sandsække