Gå til hovedindhold
Du er her:

Integration på arbejdsmarkedet

Det er kommunens mål, at flygtninge og familiesammenførte integreres i det danske samfund og bliver i stand til at forsørge sig selv.

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder målrettet for, at flygtninge og familiesammenførte lærer dansk og kommer i ordinært arbejde eller uddannelse. 

Flygtninge og familiesammenførte får automatisk tilbud om en individuel integrationsindsats, der skal sikre, at de hurtigst muligt kommer i arbejde, så de kan forsørge sig selv og deres familier.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats ligger i Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Her kan flygtninge og familiesammenførte få råd og vejledning i forhold til job og uddannelsesmuligheder. 

Jobcentret udarbejder i samarbejde med borgeren et integrationsprogram. Integrationsprogrammet er en individuel plan, som hurtigst muligt skal få borgeren i ordinært job eller i gang med en uddannelse.

Programmet kan bestå af danskundervisning og forskellige aktiviteter, der kan få borgeren tættere på job – fx virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Hvis borgeren allerede har en uddannelse eller erhvervserfaring fra sit hjemland, skal det i videst mulig udstrækning bruges til at få borgeren ind på det danske arbejdsmarked.