Gå til hovedindhold
Du er her:

Trafiksikkerhedsplan for 2023-2027

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået ny trafiksikkerhedsplan, der sætter rammerne for de kommende indsatser og investeringer på trafiksikkerhedsområdet i perioden 2023-2027.

Planen indeholder både vision, målsætninger og indsatsområder, som skal være med til at sætte retningen for trafik- og færdselsarbejdet i kommunen.

Den overordnede vision er ”at det skal være sikkert og trygt for alle af færdes i trafikken”.

Visionen er konkretiseret i fire målsætninger, der skal gøre indsatserne målbare. De fire målsætninger er:

  1. Der må ikke være nogen dræbte og højst otte alvorligt tilskadekomne i 2027
  2. Minimum 75 pct. af alle trafikanter skal føle sig trygge i trafikken
  3. Minimum 85 pct. af alle børn skal føle sig trygge på deres skolevej
  4. Minimum 80 pct. af alle cyklister skal føle sig trygge i trafikken

Trafiksikkerhedsplanen fungerer, som et værktøj til at målrette kommunens indsats på trafiksikkerhedsområdet. Der er udpeget fem fokusområder, som har betydning for at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne samt forbedre den generelle trafiksikkerhed og oplevede tryghed i trafikken.  

De fem fokusområder er:

  • Krydsulykker
  • Lette trafikanter
  • Skoleveje
  • Høj hastighed
  • Unge bilførere

Under hvert fokusområde er der udpeget en række indsatser for at arbejde med at forbedre trafiksikkerheden og nå målsætningerne i kommunen.

Du kan læse den korte version af trafiksikkerhedsplanen her.

Du kan læse baggrundsrapporten med uddybende analyser mv.

Du finder høringsnotatet her. Planen var i høring fra 5.12.2022 til 9.1.2023. 

Planen er politisk godkendt på Teknikudvalgsmødet den 9. maj 2023.