Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilbud på demensområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne side at informere borgere med en demens-sygdom og deres pårørende, samt ledere og medarbejdere på ældreområdet om kommunens tilbud.

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder på demensområdet ud fra fokusområderne i ”Den Nationale Demenshandleplan 2025” som er følgende 5 områder: Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens. Demensvenlig samfund og boliger. Øget viden- og kompetenceniveau.Folderen ”Tilbud på demensområdet” beskriver hvordan kommunen arbejder med et sammenhængende forløb fra den første tid i hjemmet til den sidste tid på plejecentret.Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne folder, at informere borgere med en demens-sygdom og deres pårørende, samt ledere og medarbejdere på ældreområdet om kommunens tilbud.I nærværende folder er er den personcentreret omsorgsmodel også beskrevet. Denne metode tager sit afsæt i borgerens ønsker og behov, men også i borgerens livshistorie, hvorfor det er en god idé, at borgere med demens beskriver deres livshistorie evt. i samarbejde med deres pårørende (se folder ”Livshistorie”).

Foldere