Gå til hovedindhold
Du er her:

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser

Du har mulighed for at have en plads i et dagtilbud i en anden kommune.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i et dagtilbud i en anden kommune, skal du søge om plads i den pågældende kommune eller i dagtilbuddet.

Såfremt dit barn får tilbudt en plads i et dagtilbud i en anden kommune, vil Pladsanvisningen i Lyngby-Taarbæk Kommune få besked og vil opkræve forældrebetalingen.

Du har dog altid som udgangspunkt selv pligt at sikre at kommunerne har fået besked, og du opkræves den korrekte forældrebetaling

Find svar på dine spørgsmål om dagtilbud i en anden kommune

 • Hvad koster det at have en plads i en anden kommune, hvis jeg bor i Lyngby-Taarbæk Kommune?

  Hvis bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) i dagtilbuddet i den anden kommune er dyrere end et tilsvarende dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, skal du selv betale merudgiften. Hvis bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) i dagtilbuddet er billigere, vil din egenbetaling blive tilsvarende mindre.

  Du kan kontakte Pladsanvisningen for at få oplyst den præcise takst, da der i nogle tilfælde kan være stor forskel på den takst du betaler nu til den nye takst.

 • Hvad koster en plads i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis jeg ikke bor her?

  Hvis bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) i dagtilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune er dyrere end et tilsvarende dagtilbud i din bopælskommune, skal du selv betale merudgiften. Hvis bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) i dagtilbuddet er billigere, vil din egenbetaling blive tilsvarende mindre.

  Du kan kontakte din bopælskommune for at få oplyst den præcise takst, da der i nogle tilfælde kan være stor forskel på den takst du betaler nu til den nye takst.

 • Er der søskenderabat, når man har plads i en anden kommune?

  Ja. Hvis du har minimum to børn indmeldt på samme tid, så gives der automatisk 50% i søskenderabat på den/de pladser, hvor det kommunale tilskud er lavest. Det betyder der hvor differencen i mellem bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) og selve taksten for pladsen er lavest.

  Dette sker også automatisk selvom dine børn skulle være indmeldt i hver sin kommune.

  Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, og sammenbragte børn med ophold i hjemmet (samme folkeregisteradresse).

  Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

 • Skal jeg give besked, hvis jeg tager en plads i en anden kommune?

  Ja, det er som udgangspunkt din pligt at sikre at kommunerne har fået besked.

  Pladsanvisningen i Lyngby-Taarbæk Kommune får automatisk besked fra den kommune dit barn har taget plads i. 

  Lyngby-Taarbæk Kommune giver også automatisk besked til din bopælskommune, hvis du tager en plads her.

  Du skal dog altid selv være opmærksom på, at Pladsanvisningen har modtaget oplysningerne, og at du opkræves forældrebetaling for pladsen.

 • Kan jeg søge om økonomisk friplads?

  Ja det skal du.

  Din økonomiske friplads overføres ikke automatisk kommunerne i mellem, så når du har accepteret en plads, kan du gå ind og ansøge på siden om fripladstilskud. Fripladstilskuddet skal altid søges i den kommune din adresse er.

  Du skal altid ansøge om økonomisk friplads i din bopælskommune, selvom du beholder pladsen i din gamle kommune, da det er bopælskommunen der opkræver forældrebetalingen.  

  Fripladstilskud bevilges ud fra den laveste af opholdskommunens (der hvor dit barn går i institution) og bopælskommunens takst. Det betyder at hvis den kommune hvor dit barn går i dagtilbud har en lavere takst end Lyngby-Taarbæk Kommunes takst, så beregnes fripladstilskuddet ud fra deres takst. Taksten kan du få oplyst ved at kontakte din bopælskommune.

  En allerede bevilliget økonomisk friplads overføres IKKE automatisk kommunerne i mellem.

 • Hvilken kommune opkræver mig for pladsen?

  Det er altid din bopælskommune, der opkræver dig for pladsen. 

  Du har altid selv pligt til at tjekke om du opkræves den korrekte forældrebetaling fra din bopælskommune.

 • Kan mit barn have to pladser samtidigt?

  Nej det kan det ikke.

  Derfor er det altid meget vigtigt at du udmelder dit barn fra sit nuværende dagtilbud, men først når du ved hvornår du kan tilbydes en ny plads i et andet ønsket dagtilbud

Ventelisterne i Lyngby-Taarbæk Kommune er nu åbne for alle børn

Fra den 17. april 2023 er ventelisterne i Lyngby-Taarbæk Kommune igen åbne for børn som ikke skal flytte til kommunen.

Taarbæk Børnehus har lukket for ventelisten for udenbys børn fra d. 28.11.2023, og indtil videre frem til d. 21.08.2024.