Gå til hovedindhold
Du er her:

Spørgsmål og klageadgang

Hverdagen i dit barns dagtilbud skal leve op til kravene i dagtilbudsloven og kommunens politikker og strategier. Forvaltningen fører tilsyn med dagtilbuddene.

Hvis du er utilfreds eller utryg med nogle forhold i dit barns dagtilbud, opfordrer vi dig til at begynde med at tage en snak med personalet på dit barns stue eller dagtilbudslederen. Alle vores kommunale og selvejende dagtilbud har en lokal leder.

Hvis du oplever, at I ikke kan løse problemet via dialog i dagtilbuddet, kan du kontakte forvaltningens pædagogiske konsulenter. De kan fx deltage i en eller flere samtaler i institutionen, hjælpe med at I får lyttet til hinanden, indgået aftaler og fulgt op på aftalerne.

Hvis det forhold, du er utilfreds med eller utryg ved ikke egner sig til dialog, eller det er et forhold, du mener, forvaltningen skal være opmærksom på, er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Hvordan behandles min klage?

  Hvis du klager til forvaltningen, følger vi denne fremgangsmåde:

  • Vi anmoder lederen af dit barns daginstitution om at redegøre for de relevante forhold i institutionen.
  • Hvis nødvendigt aflægger vi besøg i institutionen og tilser forholdene.
  • Hvis nødvendigt kontakter vi dig for yderligere oplysninger.
  • Vi vurderer de oplysninger, vi har indsamlet, og sender dig et svar på din klage.

  Hvis der er forhold i dagtilbuddet, der skal rettes op på, følger forvaltningen op på det.

 • Kan jeg klage anonymt?

  Vi bliver ind imellem spurgt, om man kan klage anonymt. Svaret er ja, det kan man i princippet godt. 

  Du skal være opmærksom på, at det er sværere at bringe forhold i orden, når ikke vi kan adressere klagen direkte til dagtilbuddet. 

 • Er min klage fortrolig?

  En klage til en offentlig myndighed er ikke fortrolig. Vi følger op på alle klager.