Gå til hovedindhold
Du er her:

Taarbæk Rev

Siden regeringen i december 2020 afsatte midler til at genoprette stenrev i Øresund med henblik på at forbedre havmiljøet, og Taarbæk Rev i juli 2021 blev valgt, har konsulenter for Miljøministeriet arbejdet videre med at optimere en genoprettelse. Anlægsfasen nærmer sig

Kystdirektoratet har modtaget ansøgning om tilladelse til genetablering af et stenrev ved Taarbæk Rev, Lyngby-Taarbæk Kommune. Høringsparter er nu underrettet.

Taarbæk Rev - kortudsnit med markering af det ansøgte projektområde
Taarbæk Rev - kortudsnit med markering af det ansøgte projektområde

Læs Kystdirektoratets meddelelse publiceret den 21. december 2022, der indeholder et link til selve ansøgningen.

DCE vandt udbuddet til de biologiske undersøgelser i april 2022. Opgaven lød på at flora og fauna skal undersøges med henblik på senere reetablering af dele af stenrevet. Der skal undersøges hvilke arter der findes i området og udbredelsen af disse således at stenrevet placeres bedst muligt. Desuden skal undersøgelsen bruges til at følge effekterne af reetableringen af stenrevet.

Læs rapporten fra DCE fra oktober 2022

De geologiske undersøgelser og kortlægning af revet blev tildelt og foretaget af WSP Denmark. Formålet er at vurdere havbundens stabilitet og bæreevne inden for undersøgelsesområdet. Målet er at opnå viden, forud for at placere nye sten for at genetablere dele af stenrevet. Undersøgelsen blev udvidet med notat til formål at præsentere en udvidet og mere detaljeret kortlægning af sten i et delområde af det oprindelige undersøgelsesområde. 

Læs rapporten fra WSP (marts 2022)

Læs notatet om detaljeret kortlægning fra WSP (april 2022)

Miljøministeriet har den 2. juli 2021 offentliggjort, at det er Taarbæk Rev, der er blevet udvalgt til reetablering. Stenrevet skal være med til at forbedre havmiljøet i Øresund. Lyngby-Taarbæk Kommune følger aktivt med i udviklingen og etableringen af det kommende rev.

Læs pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Regeringen har i december 2020 afsat 10 mio. kr. til at genoprette et stenrev i Øresund. Miljøministeriet fik hjælp fra Aarhus Universitet (DCE) til at udpege forskellige områder i Øresund, hvor det ville være oplagt at reetablere et stenrev. Der blev peget på tre rev, heriblandt Taarbæk Rev.

Læs rapporten fra DCE (2021)