Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilflytning

Du skal opskrive dit barn senest 1 måned efter tilflytning til kommunen for at dit barn får sin fødselsdato som anciennitetsdato

Du kan godt opskrive dit barn før du er flyttet hertil – dog skal du dog ved din opskrivning kunne vedhæfte en kopi af din købsaftale/lejekontrakt.

Hvis du skriver dit barn op senere end de gældende regler, er det modtagelsen for opskrivningen, der gælder som anciennitetsdato.

Find svar på dine spørgsmål om dagtilbud her

 • Kan jeg opskrive mit barn, selvom vores adresse endnu ikke er flyttet?

  Ja det kan du godt.

  Når du er logget ind, skal du blot huske at vælge 'Lyngby-Taarbæk Kommune', så du får vores dagtilbud frem.

  NY regel gældende fra d. 1. maj 2019: Hvis du er tilflytter til kommunen, så er Pladsanvisningen først forpligtet til at sende dig et tilbud om plads når dit barn har 3 måneders anciennitet på ventelisten – dvs. har været opskrevet her i min. 3 måneder. Hvis du som tilflytter skriver dit barn op til en pasningsgarantiplads har du krav på et pasningstilbud, senest tre måneder efter, at du har skrevet dit barn op, hvis jeres behovsdato indtræder i perioden. Du kan godt opskrive dit barn her før du er flyttet hertil, og derved begynde at bygge din anciennitet op før du er tilflyttet.

 • Hvad koster det, hvis jeg beholder pladsen i vores nuværende kommune?

  Hvis bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) i dagtilbuddet i din nuværende bopælskommune er dyrere end et tilsvarende dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, skal du selv betale merudgiften. Hvis bruttodriftsudgiften i dagtilbuddet er billigere, vil din egenbetaling blive tilsvarende mindre.

  OBS - Taksten du opkræves er en udregnet takst jf. lovbekendtgørelse 748 af 20. juni 2016 §41.

  Du kan kontakte Pladsanvisningen for at få oplyst den præcise takst, da der i nogle tilfælde kan være stor forskel på den takst du betaler nu til den nye takst.

 • Er der søskenderabat, når man har plads i en anden kommune?

  Ja. Hvis du har minimum to børn indmeldt på samme tid, så gives der automatisk 50% i søskenderabat på den/de pladser, hvor det kommunale tilskud er lavest. Det betyder der hvor differencen i mellem bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) og selve taksten for pladsen er lavest.

  Dette sker også automatisk selvom dine børn skulle være indmeldt i hver sin kommune.

  Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, og sammenbragte børn med ophold i hjemmet (samme folkeregisteradresse).

  Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

 • Skal jeg selv udmelde mit barn fra sit nuværende dagtilbud?

  Ja, men først når du accepterer en plads i Lyngby-Taarbæk Kommune, så skal du selv udmelde dit barn med minimum 1 måneds varsel.

  Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune har fået besked fra din nuværende bopælskommune, om at dit barn har en plads der, så giver Pladsanvisningen også automatisk besked til din bopælskommune, hvis du tager en plads her. Dog er det fortsat din egen pligt at huske at udmelde rettidigt.

  Du skal altid selv være opmærksom på, at Pladsanvisningen har modtaget oplysningerne, og at du opkræves den korrekte forældrebetaling for pladsen.

 • Skal jeg ansøge om økonomisk friplads igen når jeg flytter?

  Ja det skal du.

  Din økonomiske friplads overføres ikke automatisk kommunerne i mellem, så når du er tilflyttet Lyngby-Taarbæk Kommune, så kan du gå ind og ansøge på siden om fripladstilskud her.

  Du skal altid ansøge om økonomisk friplads i din bopælskommune, selvom du beholder pladsen i din gamle kommune, da det er bopælskommunen der opkræver forældrebetalingen.  

 • Hvilken kommune opkræver mig for pladsen?

  Det er altid din bopælskommune, der opkræver dig for pladsen. Du kan kontakte din bopælskommune for at få oplyst den præcise takst, da der i nogle tilfælde kan være stor forskel på den takst du betaler nu til den nye takst.

 • Er juli måned betalingsfri, når jeg har et dagtilbud i en anden kommune?

  Nej, så opkræves du forældrebetaling i 12 måneder, og dermed også i juli måned.

 • Både Lyngby-Taarbæk Kommune og fraflytningskommunen opkræver forældrebetaling?

  Forbliver dit barn indmeldt i sit dagtilbud i den kommune I flytter fra, skal Lyngby-Taarbæk Kommune opkræve for pladsen fra den dato, hvor I er registreret med bopæl her i kommunen.

  Din tidligere bopælskommune skal stoppe opkrævningen dagen før flyttedatoen. Opkræves du stadig af din tidligere kommune, eller har du allerede betalt for pladsen efter flyttedatoen, skal du kontakte din tidligere kommune for at få pengene retur.

 • Kan mit barn have to pladser samtidigt?

  Nej det kan det ikke.

  Derfor er det altid meget vigtigt at du har udmeldt dit barn fra sit nuværende dagtilbud, når du accepterer en plads i et nyt dagtilbud.