Gå til hovedindhold
Du er her:

Betaling over kommunegrænserne

Der er særlige regler for betaling for dit barn, hvis det går i dagtilbud, SFO eller klub i en anden kommune end jeres bopælskommune.

Find svar på dine spørgsmål her

 • Hvad koster det at have en dagtilbudplads over kommunegrænsen?

  Hvis bruttodriftsudgiften i dagtilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune er dyrere end et tilsvarende dagtilbud i den anden kommune, skal du selv betale merudgiften. Hvis bruttodriftsudgiften i dagtilbuddet er billigere, vil din egenbetaling blive tilsvarende mindre.

  Du skal kontakte din bopælskommune for at få oplyst den præcise takst, da der i nogle tilfælde kan være stor forskel på den takst du betaler nu til den nye takst.

  Du har dog altid som udgangspunkt selv pligt at sikre at kommunerne har fået besked, og du opkræves den korrekte forældrebetaling

 • Hvad koster det at have en SFO/klub over kommunegrænsen?

  Vælger du en SFO/klub i en anden kommune end din bopælskommunen, betales den kommunes takst, som er dyrest.

 • Er juli måned betalingsfri, når mit barn er indmeldt i en anden kommune?

  Indmeldelse i dagtilbud: Nej, så opkræves du forældrebetaling i 12 måneder, og dermed også i juli måned.

  Indmeldelse i SFO/klub: Ja, så opkræves du forældrebetaling i 11 måneder, og dermed er juli måned betalingsfri.

 • Hvilken kommune opkræver mig for pladsen?

  Det er altid din bopælskommune, der opkræver dig for pladsen.

  Du har dog altid som udgangspunkt selv pligt at sikre at kommunerne har fået besked, og du opkræves den korrekte forældrebetaling

 • Er der søskenderabat, hvis jeg har plads i en anden kommune?

  Ja. Hvis du har minimum to børn indmeldt på samme tid, så gives der automatisk 50% i søskenderabat på den/de pladser, hvor det kommunale tilskud er lavest. Det betyder der hvor differencen i mellem bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) og selve taksten for pladsen er lavest.

  Dette sker også automatisk selvom dine børn skulle være indmeldt i hver sin kommune.

  Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, og sammenbragte børn med ophold i hjemmet (samme folkeregisteradresse).

  Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

 • Kan jeg ansøge om økonomisk friplads, når jeg har plads over kommunegrænsen?

  Ja det kan du

  Du skal altid ansøge om økonomisk friplads i din bopælskommune, da det er bopælskommunen der opkræver forældrebetalingen.  

 • Kan mit barn have to pladser samtidigt?

  Nej det kan det ikke.

  Derfor er det altid meget vigtigt at du har udmeldt dit barn fra sit nuværende dagtilbud/SFO/Klub, når du accepterer en ny plads.