Gå til hovedindhold
Du er her:

Modtagelse af flygtninge og familiesammenførte

Flygtninge, som får opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen bliver visiteret til en kommune. Når flygtninge ankommer fra asylcentret til Lyngby-Taarbæk Kommune modtages de af kommunens flygtningemedarbejder, som ledsager flygtninge til én af de midlertidige indkvarteringsboliger, som kommunen råder over.

Flygtninge, som får opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen bliver visiteret til en kommune. Når flygtninge ankommer fra asylcentret til Lyngby-Taarbæk Kommune modtages de af kommunens flygtningemedarbejder, som ledsager flygtninge til én af de midlertidige indkvarteringsboliger, som kommunen råder over. Her udleveres en startpakke med blandt andet køkkenudstyr, rengøringsudstyr, sengetøj, dyner og andre fornødenheder. Flygtningemedarbejderen hjælper flygtninge med at installere sig i boligen og introducerer til indkvarteringens husorden.

Når familiesammenførte familiemedlemmer ankommer til kommunen vil disse som regel flytte direkte ind i den herboende flygtnings/familiemedlems bolig. Denne kan fortsat bo i midlertidig indkvartering eller være flyttet i en permanent bolig. (Kommunens boliganvisningsforpligtelse efter integrationsloven omfatter ikke familiesammenførte, som forventes at tage ophold hos den, der er meddelt familiesammenføring med).

Modtager kommunen en flygtningefamilie med børn eller får en herboende flygtning sin familie til Lyngby-Taarbæk Kommune, modtages de af kommunens familiekonsulenter. Til den første modtagelsessamtale har familiekonsulenterne til opgave at orientere om opskrivning af børnene i skole og/eller daginstitution, at sørge for at tandlægen kontaktes ved børn under 18 år, at tilbyde en helbredsmæssig vurdering af familien hos egen læge og at orientere om fritidstilbud til børnene.

Fremadrettet er det familiekonsulenternes opgave at have fokus på en forebyggende indsats i forhold til at styrke forældreskabet, familiens trivsel og integration bredt set med udgangspunkt i familiens baggrund, jf. skolegang, uddannelse, relationer, trivsel og helbred m.m. Dette sker ved at arbejde praktisk og pædagogisk med familierne og ved tæt kontakt med familierne via regelmæssige samtaler med henblik på at støtte og styrke familiens samlede trivsel og udvikling.

FAQ

  • Hvad skal der ske efter ankomst til Lyngby-Taarbæk kommune?

    Hurtigst muligt efter ankomsten til kommunen indkaldes flygtningen til en modtagelsessamtale med en sagsbehandler i Center for Social Indsats, Lyngby-Taarbæk Kommune. Til samtalen vil sagsbehandleren blandt andet gennemgå de formelle ting omkring boligen, hjælpe med tilmelding til folkeregistret samt med oprettelse af bankkonto, informere om muligheden for tidlig helbredsmæssig vurdering og lægevalg samt yde generelt råd og vejledning.

    Familiesammenførte medlemmer til en herboende flygtning indkaldes ikke til en modtagelsessamtale, men skal selv sørge for at blive tilmeldt folkeregistret, få oprettet bankkonto, få tilknyttet en læge, med videre

  • Hvad er der af boligtilbud?

    Lyngby-Taarbæk Kommune har pligt til at anvise flygtninge, som kommer til kommunen, et midlertidigt opholdssted.