Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med Gentofte Kommune udarbejdet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet

Indsatsplan

Formålet med indsatsplanen er at sikre godt drikkevand til forbrugerne, også i fremtiden. Indsatsplanen gennemgår forureningstrusler mod grundvandet.

Hovedfokus i planen er at forebygge nye forureninger og sikre, at de eksisterende grundvandsforureninger ikke ender i vandindvindingsboringerne og dermed i drikkevandet.

Planen opdateres efter behov.

Indsatsplanens indhold

Baggrund for planen

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13a og med inddragelse af Grundvandsforum, som består af relevante myndigheder, vandforsyningerne, interesseorganisationer samt lodsejere i området.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015.

Vidste du ... ?

At under store dele af Lyngby-Taarbæk Kommune findes grundvand, der benyttes til drikkevand for borgere og virksomheder både i kommunen og i nabokommunerne.